Tutvustus

Olen kultuuri- ja arengupsühholoog. Minu uurimistöö fookuses on psühhosotsiaalne areng täiskasvanueas seoses elutee murrangute ja üleminekutega, sealhulgas töö- ja pereelu ühildamise ning rände kontekstis.
Olen Tallinna Ülikooli vilistlane. 2001. aastal kaitsesin siin BSc kraadi psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika erialal ning 2004. aastal MSc kraadi psühholoogia erialal. Doktorikraadi kaitsesin Suurbritannias Bath’i Ülikoolis 2009. aastal.
Olen töötanud teaduri ning õppejõuna mitmes rahvusvahelises ülikoolis, sealhulgas teadurina Cardiffi Ülikoolis Suurbritannias ning vanemlektorina Queenslandi Tehnoloogiaülikoolis Austraalias. Alates 2019. aastast töötan Tallinna Ülikooli sotsiaalkaitse õppesuunal psühhosotsiaalse töö dotsendina.

Lisaks tööle ülikoolis toetan peresid ja üksikiskuid ka praktiseeriva psühholoogi ja pereterapeudina.

Põhitööülesanded

Õpetamine: nõustamise teooria ja praktika, psühhosotsiaalne töö, kvalitatiivsed uurimismeetodid

Juhendamine: magistri- ja doktoritööd psühhosotsiaalse töö ja vaimse tervise valdkonnas

Institutsionaalne töö: Sotsiaaltöö MA õppekava kuraator

Uurimisvaldkonnad

Identiteedi areng ja elutee üleminekud täiskasvanueas

Lapsevanema roll mitmekesistunud perevormides

Erialase identiteedi kujunemine

Kultuur ja ränne

Loovad meetodid ja kogukonna areng