Põhitööülesanded

Ingliskeelsete õppekavade vastuvõtu koordineerimine

Erasmus koordinaator (üliõpilaste ja töötajate mobiilsus)

Erasmus partnerlepingud ja suhtlus partnerülikoolidega