Tutvustus

Põhitööülesanded

Poliitika ja valitsemine, BA

Riigiteadused, BA

Sotsioloogia, BA

Sotsioloogia, MA

Sotsiaalne ettevõtlus, MA