Tutvustus

Katri-Liis Lepik on dotsent. Ta on Sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammi kuraator ja mentor virtuaalses sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogrammis. Ta on 38 riiki hõlmava rahvusvahelise COST võrgustiku “Multi-distsiplinaarne innovatsioon ühiskondlikeks muutusteks”juht. Katri-Liis on sotsiaalne ettevõtja.
Ta juhib mitmeid ELi rahastatud projekte sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse teemadel ning on samateemaliste väljaannete autor.
Tema uurimistöö keskendub sotsiaalsele ettevõtlusele, avalikule sektorile ja sotsiaalsele innovatsioonile ning eri sektorite koostööle.

Uurimisvaldkonnad

sotsiaalne innovatsioon

sotsiaalne ettevõtlus

eri sektorite koostöömudelid

eluslaborid