Tutvustus

Töötan RASI-s teadusassistendina. Minu peamiseks tööülesandeks on toetada kolleege teadusprojektide ettevalmistamisel ja elluviimisel.
Samuti olen RASI ja ÜTI koostöös välja antava teadusajakirja Studies of Transition States and Societies tegevtoimetaja.