Põhitööülesanded

Demograafia PhD

Sotsioloogia PhD

Sotsiaaltöö PhD

Riigi-ja poliitikateadused PhD

Politoloogia, MA

Riigiteadused, MA