Põhitööülesanded

Avaliku poliitika professor

Uurimisvaldkonnad

Georg Sootla teadustöö on keskendunud valitsemise korraldusele nii struktuuri- kui poliitika kujundamise protsessi aspektidest. Eri perioodidel on uurimistöö keskmes olnud valitsemisreformid, valitsuskabineti ja selle tugistruktuuride arengud ning kesk- ja kohaliku valitsuse suhted nii võrdlevas perspektiivis kui siirdeühiskondade spetsiifika vaatevinklist. Samuti on uurimistöö olnud keskendatud kohalike omavalitsuste, metsandussektori ja keskkonnavaldkonna, maksunduse ja riigi ning kogukonna siseturvalisuse korralduse uuringutele koostöös vastavate Eesti ametnikodadega (Siseministeerium Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium). Georg Sootla on nõustanud ja analüüsinud Eesti metsapoliitika ja Riigimetsade Majandamise Organisatsiooni kujundamist ning Eesti omavalitsuste koostöö arengut Läänemaal, Hiiumaal, Raplamaal ning omavalitsuste ühinemisi.

Georg Sootla oli aastatel 2002–2007 NISPAcee uurimisrühma (poliitikute ja ametnike suhted) koordinaator ja 2010 juhtis ECPR sektsiooni. Aastatel 1998-2000 oli Eesti Teadusfondi ekspert; on osalenud uurimisjuhina Avatud Ühiskonna Instituudi (Open Society Institute, Budapest) ja võrgustiku alamprogrammi The Local Government and Public Service Reform Initiative’i Kesk ja Ida-Euroopa võrdlevates uuringutes (maksunduse, kohalike finantside ja kohaliku demokraatia projektid); osalenud J. Blondeli ja F. Müller Rommeli poolt juhitud KIE riikide valitsuskabinettide uurimisprogrammis, olnud SIGMA/OECD, NATO ja mitmetes PHARE programmides Eesti ekspert, juhtinud seitset Eesti teadusfondi projekti (1995-2008). 2010-2012 osales Euroopa Liidu Läänemere regiooni strateegia alaste konverentside korraldamises programmijuhina.

Valik publikatsioone:

Sootla G., Lääne S. (2013). Public Administration Developments and Practices in Estonia. – In: Liebert, S., Condery S., Gontscharov D. (Eds.) Public Administration in Post-Communist Countries: Former Soviet Union, Central and Eastern Europe and Mongolia. Taylor and Francis Group, CRC Press

Sootla G., Lääne S. (2013). Responses to the Decline of Local Autonomy in Estonia. – In: Nemec J., De Vries M. Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe. NISPA, Bratislava

Sootla G., Kattai K. (2011). Estonia: Challenges and Lessons of the Development of Local Autonomy – In: The Oxford Handbook of Sub-national Democracy in Europe. Oxford University Press 2011

Sootla G. (2010). Institutional Context of Politico- Administrative Systems in Europe. – Journal of Public Administration, vol. 3 No 6

Connaugthon B., Sootla G., Guy Peters B. (Ed.). Actors, structures and Processes supporting the Core Executive. NISPA, Bratislava 2008