Tutvustus

Triin on avaliku poliitika dotsent ja Interdistsiplinaarsete Eluteeuuringute Tippkeskuse teadur.
Triinu uurimishuvi on eelkõige olnud seotud hariduspoliitika valitsemise ja koolivalikuga. Lisaks hariduspoliitikale on Triinu uurimisfookuses kaasaegse heaoluriigi väljakutsed ning eelkõige sotsiaalse investeeringu poliitikate ning töö- ja pereelu ühendamise roll selles. Haridus- ja heaolupoliitikate uurimisega ning perepoliitika rolliga palgalõhe kujunemisel on seotud ka Triinu koostöö rahvusvahelistes projektides ning enamus publikatsioonidest. Täpsema ülevaate leiad siit https://www.etis.ee/CV/Triin_Lauri/est
Triin loeb loenguid heaoluriigist, haridussüsteemidest ja- reformidest ning võrdlevast uurimismeetodist.
2019/2020 on Triin õpetamas Oxfordi Ülikoolis: https://www.spi.ox.ac.uk/faculty-and-researchers