Tutvustus

Töötan Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Insituudis sotsioloogia lektorina ning Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskuses nooremteadurina. Minu peamiseks uurimisvaldkonnaks on töösotsioloogia, eelkõige kollektiivsed töösuhted, tööränne ning platvormitöö.

Põhitööülesanded

Õppetöö: Sissejuhatus sotsioloogiasse; Eesti ühiskond ja poliitika; Kvalitatiivsed uurimismeetodid

PLUS projekt (https://project-plus.eu/)

Uurimisvaldkonnad

Töösuhted

Töösotsioloogia