Õpetajate Akadeemia koolitused
Jaanuar
 
21.01.2019 - 24.04.2019 Eelkoolipedagoogika
15.01.2019 - 15.05.2019 "Kiusamisest vabaks" põhimõtete ja metoodika rakendamine
16.01.2019 - 08.03.2019 Õppeasutuse sisehindamine omavalitsuse haridusametnikuna
22.01.2019 - 03.05.2019 Loova lasteaiaõpetaja arenguprogramm
24.01.2019 - 11.03.2019 Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine
23.01.2019 - 14.02.2019 Kaasav haridus Soome kogemuse näitel*
28.01.2019 - 07.03.2019 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor
Veebruar
 
05.02.2019- 05.03.2019 Õppematerjalide loomine veebivahenditega (TLÜ Haapsalu Kolledž)
05.02.2019-05.03.2019

Õppeotstarbelise kodulehe või e-portfoolio loomine programmiga Weebly(TLÜ Haapsalu Kolledž)

07.02.2019 Assessment for Learning*
06.02.2019 - 23.05.2019 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö 
07.02.2019 - 29.03.2019 Supervisioon õpetaja töös*

12.02.2019 - 12.12.2019

Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus- ja tehnoloogiaainetes*
25.02.2019 - 07.05.2019 Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine*
19.02.2019 - 11.12.2019 Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad
11.02.2019 - 24.09.2019 Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias*
27.02.2019 - 29.03.2019 Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga*
   
Märts
 
08.03.2019 - 13.12.2019

Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks*

11.03.2019 - 31.05.2019 Koolieelse lasteasutuse juhtimine
14.03.2019 - 20.06.2019 Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum*
Aprill
 
02.04.2019 Käitumisraskustega laps lasteaias
15.04.2019 - 28.08.2019 Meeskonnatöö lasteaias*
16.04.2019 Rasked kõnelused lapsevanemaga
22.04.2019 - 11.06.2019 Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine*
25.04.2019 Õpetajate tuleviku-lugemisoskus ja tulevikuorientatsioon igapäevases õpetajatöös
25.04.2019 Kõne ja hääle treening (TLÜ TÜHI)
 Mai
03.05.2019 Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel (TLÜ TÜHI)
13.05.2019 - 07.06.2019 Eesti keele kasutamise võimalusi lõimitud tegevuste läbiviimisel lasteaias* 
Juuli - võimalus saada rahvusvaheline õpikogemus TLÜ Suvekoolis

15.07-19.07.2019 Educational Innovation – Getting Ready for the Future 

15.07-19.07.2019 Educational Robotics in Preschool and Primary Education 

22.07-26.07.2019 Designing Robot Supported Lessons for Schools of General Education 

15.07-19.07.2019 Creating a Passion for Learning – Pathway to Future Superstars 

 15.07-19.07.2019 Curriculum – Past Trajectories and Future Trends 

* koolitust rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Registreerumine algab jaanuaris 2019. 

Kõik hetkel toimuvad koolitused leiad siit!

Tellimuskoolitused

Tulenevalt organisatsiooni vajadustest ja võimalustest koostame personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks sobival ajal. Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega.

Valik tellimuskoolitusi ja teemasid

Kui Te ei leidnud soovitud teemat või Teil on küsimusi Õpetajate Akadeemias pakutavate võimaluste kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel ja me aitame kokku panna just Teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi. Koolituspäringu võid esitada ka siin

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9857