Laps

Tulevikukooli programmi eesmärk on arendada osalevate koolide võimekust juhtida edukalt kooli pidevat arengut. See tähendab, et Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse defineerimisest selle eduka rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

Tulevikukool aitab koolidel rakendada positiivseid muutusi õppetöös nii, et need oleksid laiapõhjalised, jätkusuutlikud ja mõjusad.

Väljakutsed ei ole kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid valmis lahendusi. Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte "katseklaasis". Õpetajad on need, kes muutusi ellu viivad, tõendeid koguvad ning neid analüüsivad – just tõenduspõhisus on see, mis veenab kahtlejaid ja aitab oma tegevust veel paremaks muuta.

Koolide valik toimub õppeaasta lõpus, et valitud koolid saaksid enne suvevaheajale minekut alustada juba muutuse sisseviimise protsessiga. Valikukriteeriumid on lihtsad – kool peab olema suuteline märkama probleemi ning valmis panustama muutuse rakendamisse. Saabunud avaldused vaatab läbi ekspertgrupp – toimuvad koolikülastused, et näha õppeasutuse igapäevast toimimist ning hinnata võimekust programmis osalemiseks. Valituks osutunud koolid peavad panema kokku väikese juhtmeeskonna, kuhu kuulub kindlasti ka direktor.

Tallinna Ülikooli Haridusuuenduse kompetentsikeskus ning Tulevikukooli programm on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel.

Tulevikukool

Programmi on lõpetanud:

 • Tallinna Pääsküla Gümnaasium 
 • Tallinna 32. keskkool
 • Rahumäe Põhikool
 • Muraste kool
 • Pelgulinna Gümnaasium
 • Ruila Põhikool
 • Väätsa Põhikool
 • Tallinna Kunstigümnaasium
 • Peetri Lasteaed-Põhikool

2019/2020. õppeaasta programmis osalevad:

 • Tartu Forseliuse Kool
 • Tartu Erakool 
 • Avatud Kool 
 • Raasiku Põhikool
 • Viimsi Gümnaasium
 • Kadrioru Saksa Gümnaasium

Järgmine kandideerimine toimub kevadel 2020.


EL_Sotsiaalfondinnove_logo

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9857

E-posthik@tlu.ee