Laps

Tulevikukooli programmi eesmärk on arendada osalevate koolide võimekust juhtida edukalt kooli pidevat arengut. See tähendab, et Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse defineerimisest selle eduka rakendamiseni koolipere igapäevaellu. Tulevikukool aitab koolidel rakendada positiivseid muutusi õppetöös nii, et need oleksid laiapõhjalised, jätkusuutlikud ja mõjusad. Väljakutsed ei ole kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid valmis lahendusi. Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte "katseklaasis". Õpetajad on need, kes muutusi ellu viivad, tõendeid koguvad ning neid analüüsivad – just tõenduspõhisus on see, mis veenab kahtlejaid ja aitab oma tegevust veel paremaks muuta. 

Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis ning Tulevikukooli programm selle sees on ellu kutsutud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ning haridus- ja teadusministeeriumi toel. Koolide valik toimub õppeaasta lõpus, et valitud koolid saaksid enne suvevaheajale minekut alustada juba muutuse sisseviimise protsessiga. Valikukriteeriumid on lihtsad – kool peab olema suuteline märkama probleemi ning valmis panustama muutuse rakendamisse. Saabunud avaldused vaatab läbi ekspertgrupp – toimuvad koolikülastused, et näha õppeasutuse igapäevast toimimist ning hinnata võimekust programmis osalemiseks. Valituks osutunud koolid peavad panema kokku väikese juhtmeeskonna, kuhu kuulub kindlasti ka direktor.

Tulevikukool

Eelmisel õppeaastal osalesid programmis Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna 32. keskkool, Rahumäe Põhikool ja Muraste kool. Sel õppeaastal on osalemas Pelgulinna Gümnaasium, Ruila Põhikool, Väätsa Põhikool, Tallinna Kunstigümnaasium ning Peetri Lasteaed-Põhikool.

Liitu programmiga!

Järgmine kandideerimine toimub kuni 15.04.2019.  


EL_Sotsiaalfondinnove_logo


Hoia silm peal ka meie Facebookil ning Õpetajate Lehel, kus alates 2019. aasta septembrist ilmub igakuiselt veerg "Tulevikukool".

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon+372 619 9857

E-posthik@tlu.ee