Partnerite käed

Haridusinnovatsiooni keskus (HIK) on eestvedaja ja koostööpartner hariduse valdkonna asutustele uute õppimis- ja õpetamisviiside väljaarendamiseks, kooliarendusmudelite loomiseks, uute õpikeskkondade katsetamiseks ning nende mõju hindamiseks. HIK teeb pidevat koostööd haridusasutuste, koolide ja lasteaedadega muuhulgas koolituste, arenguprogrammide ja muude formaatide raames, uuringute läbiviimises ja praktika korralduses. 

TOP 10 partnerkooli ja -lasteaeda, kellega teeme 2023 aasta seisuga kõige sagedamini koostööd eri tegevuste raames: