EDUSPACE on tehnoloogiaga toetatud õppimise, õpetamise ning uurimise labor, mille märksõnadeks on haridusuuendus ning koostöö Tallinna Ülikooli, erinevate õppeasutuste ja ettevõtete vahel. EDUSPACE labori peamiseks eesmärgiks on koostöiselt arendada, katsetada ning uurida uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi ning metoodikaid tõhustamaks õppimist ja õpetamist alusharidusest kutse- ja  kõrghariduse ning elukestva õppeni. Labor on selleks varustatud kaasaegsete uurimis- ja haridustehnoloogiliste õppevahenditega kui ka teadustööd toetava virtuaalruumiga.

Haridusinnovatsiooni keskus korraldab EDUSPACE’is mitmeid koolitusi ja arenguprogramme, kus õpetajad saavad ise luua ja koos õpilastega katsetada ning koostöös teadlastega uurida innovatiivseid õppemeetodeid. Vaata koolituskavast, millal on võimalik liituda meie innovatsioonilabori koolitustega! Samuti pakume võimalust tellida erinevaid töötubasid, mille täpse fookuse kujundame vastavalt tellija soovidele. Rahvusvahelistel gruppidel on muuhulgas võimalik tellida laborit tutvustavat ingliskeelset töötuba “EDUSPACE - Mida? Miks? Kuidas?”.

Tutvu lähemalt EDUSPACE labori tegemistega kodulehel eduspace.tlu.ee ja sirvi kindlasti ka uurimislaborit tutvustavat voldikut.

 

Eduspace logo