Koolidele

Haridusinnovatsiooni keskuse üks eesmärke on aidata haridusasutustel (koolid, lasteaiad, kutsekoolid ja kõrgkoolid) saavutada hariduse valdkonna arengueesmärkide ja levitada uurimistulemusi läbi haridusuuenduslike arenguprogrammide, koolituste, teenuste ja muude formaatide. Seetõttu kutsume haridusasutusi enda jaoks mõtestama ja rakendama haridusuuendust oma asutuse kontekstis ja Eesti haridusruumis laiemalt. 

Haridus uueneb - teenuspaketid, arenguprogrammid, koolitused haridusasutustele

Oleme loonud praktikute ja uurijate koostöös haridusuuendusi toetavaid teenuspakette, mis on õpetajate ja teiste haridustöötajate poolt piloteeritud ning meie uurijate poolt analüüsitud. Valminud teenuspaketid on kogutud "Haridus uueneb" lehele ning on avatud järgmistele huvilistele. Samuti on võimalik tutvuda teenuspakettide aluseks olevate teadustöödega. 

Koondame haridusuuenduslike algatusi ja edulugusid

Ootame koole, lasteaedu ja teisi haridusasutusi jagama näiteid heast ja uuenduslikust praktikast õppetöös ja selle korralduses. Koondatud lugudest saab ülevaate haridusuuenduslike algatuste tunnustamise, tulevikukooli ja HaridusIdu Edutalgute alamlehtedel.