Õpetajate Akadeemia koolitused

Oktoober 2021

   
01.10.2021 - 16.11.2021 Ettevõtluspädevuste ja MATIK vahendite lõimimine alushariduse õppe- ja kasvatustegevustesse Tasuta**
02.10.2021 - 20.06.2022 „Meie Maailm“ programmi rakendamine Tasuta*
04.10.2021 - 20.12.2021 Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes Tasuta***
06.10.2021 Õppejõu professionaalse arengu kaardistamine: õpetamispraktikad eneseanalüüsi abil 69€ (Tallinna Ülikooli õppejõule tasuta)
06.10.2021 - 10.02.2022 Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas Tasuta*
13.10.2021 - 05.01.2022 Ainealase kirjaoskuse arendamine koostöiselt Hind tandemile (eesti keele õpetaja + aineõpetaja) 700 eurot, üksikosaleja hind 390 eurot.
12.10.2021 - 21.04.2022 Supervisioon koolijuhtidele: tasakaalu hoidmine mentorluse rakendamisel Tasuta
15.10.2021 - 13.05.2022 Kutseõpetaja kohanemisaasta - esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus Tasuta
19.10.2021 - 20.05.2022 Kutseaasta alustavale õpetajale Tasuta
20.10.2021 - 10.01.2022 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor Tasuta
20.10.2021 - 15.12.2021 Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg? Tasuta***
22.10.2021 - 25.11.2021 Ettevõtlusõppe tunnid virtuaalselt mõjusaks Tasuta**
25.10.2021 - 11.11.2021 Õppijale tähenduslikumad muuseumikülastused kunstitundide osana 250€
25.10.2021 - 04.02.2022 Loovainete lõimitud õpetamine 450€ (Hind sisaldab kohvipause ja lõunaid).
27.10.2021 Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus 69€
27.10.2021 - 15.12.2021 1+1 on rohkem kui kaks: koostöö võlud lõimitud aine- ja võõrkeeleõppes Hind tandemile (aine+keel õpetaja) 1000 eurot

November 2021

   
01.11.2021 - 27.04.2022 Õppejõu digipädevuse arendamine läbi tõenduspõhiste praktikate Hind tandemile (2 õppejõudu ühest kõrgkoolist) 800 eurot, üksikosaleja hind 450 eurot. Hind sisaldab kohvipause.
02.11.2021 - 08.03.2022 Ajarännak kui õppemeetod ajaloo teemade lõimimiseks 250€ (Kohvipausid ja lõuna sisalduvad hinnas).

Jaanuar 2022

   
19.01.2022 - 21.04.2022 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö Tasuta

*Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel

**Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

***Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine"


Tellimuskoolitused

Vastavalt organisatsiooni vajadustele ja võimalustele oleme valmis koostama personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks teile sobival ajal. Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega.

Valik tellimuskoolitusi ja teemasid

Kui te ei leidnud soovitud teemat või teil on küsimusi meie pakutavate koolitusvõimaluste kohta, siis võtke meiega ühendust ja me aitame kokku panna just teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi.

Saada koolituspäring 


PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9859

E-posthik@tlu.ee