Õpetajate Akadeemia koolitused
  August
14.08.2019 - 22.11.2019 Klassiõpetaja I kooliastmes
26.08.2019 - 22.04.2020 Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks*
26.08.2019 - 14.06.2020 Riigikaitseõpetus
26.08.2019 - 10.01.2020 Õpistrateegiate arendamise programmi "Õpime mõttega" rakendamine (vene k)*
September
09.09.2019 - 03.12.2019 Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale I
14.09.2019 Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis
16.09.2019 - 18.12.2019 Eelkoolipedagoogika
18.09.2019 - 12.12.2019 Õppimist toetavad õppemeetodid*
18.09.2019 - 24.09.2019 Motiveeriva intervjueerimise kasutusvõimalused koolis. Kuidas vestelda noorukitega?
20.09.2019 - 18.01.2020 Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas*
26.09.2019 - 28.11.2019 Lõimitud teemapõhine õpetamine I ja II kooliastmes*
30.09.2019 - 03.12.2019 Lõimingu võimalusi koolis*
Oktoober
02.10.2019 - 23.01.2020 Õpetaja suhtlemisteadlikkus positiivse koolikeskkonna kujundamisel*
03.10.2019 - 05.12.2019 Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum*
04.10.2019 - 21.02.2020 I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega* (vene k)
08.10.2019 - 12.11.2019 Kuidas märgata ja arendada laste andeid?
10.10.2019 - 22.11.2019 I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega*
23.10.2019 - 04.12.2019 Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine
26.10.2019 Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis
30.10.2019 - 17.04.2020 Koolieelse lasteasutuse juhtimine
November
09.11.2019 Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis
Detsember
07.12.2019 Robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis
Jaanuar
20.01.2020 - 30.11.2020 Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi "Me loeme" arendamine klassis*
* koolitust rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. 

Kõik hetkel toimuvad koolitused leiad siit!

Tellimuskoolitused

Tulenevalt organisatsiooni vajadustest ja võimalustest koostame personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks sobival ajal. Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega.

Valik tellimuskoolitusi ja teemasid

Kui Te ei leidnud soovitud teemat või Teil on küsimusi Õpetajate Akadeemias pakutavate võimaluste kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel ja me aitame kokku panna just Teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi. Koolituspäringu võid esitada ka siin

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9859

E-posthik@tlu.ee