Õpetajate Akadeemia koolitused
Juuni
13.06.2019 - 19.01.2020 "Meie maailm" programmi rakendamine*
Juuli - võimalus saada rahvusvaheline õpikogemus TLÜ Suvekoolis

15.07-19.07.2019 Educational Innovation – Getting Ready for the Future 

15.07-19.07.2019 Educational Robotics in Preschool and Primary Education 

22.07-26.07.2019 Designing Robot Supported Lessons for Schools of General Education 

15.07-19.07.2019 Creating a Passion for Learning – Pathway to Future Superstars 

 15.07-19.07.2019 Curriculum – Past Trajectories and Future Trends 

 August
14.08.2019 - 22.11.2019 Klassiõpetaja I kooliastmes
26.08.2019 - 22.04.2020 Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks*
26.08.2019 - 14.06.2020 Riigikaitseõpetus
26.08.2019 - 10.01.2020 Õpistrateegiate arendamise programmi "Õpime mõttega" rakendamine (vene k)*
September
09.09.2019 - 03.12.2019 Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale I
16.09.2019 - 18.12.2019 Eelkoolipedagoogika
18.09.2019 - 12.12.2019 Õppimist toetavad õppemeetodid*
20.09.2019 - 18.01.2020 Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas*
26.09.2019 - 28.11.2019 Lõimitud teemapõhine õpetamine I ja II kooliastmes*
30.09.2019 - 03.12.2019 Lõimingu võimalusi koolis*
06.09.2019 - 29.11.2019 Sissejuhatus andragoogikasse (koolitusprogramm tasemeõppe ainetest)
06.09.2019 - 29.11.2019 Andragoogi professionaalne areng ja identiteet ("Sissejuhatus andragoogikasse" koolituse moodul)
06.09.2019 - 29.11.2019 Andragoogika ("Sissejuhatus andragoogikasse" koolituse moodul)
14.09.2019 - 22.11.2019 Täiskasvanu juhendamis- ja nõustamisprotsessid ("Sissejuhatus andragoogikasse" koolituse moodul)
06.09.2019 - 06.12.2019 Hariduse juhtimise alused (koolitusprogramm tasemeõppe ainetest)
06.09.2019 - 13.12.2019 Tõenduspõhine muutuste juhtimine haridusasutuses ("Hariduse juhtimise alused" koolituse moodul)
06.09.2019 - 12.12.2019 Õppimise alusprotsessid ja nende toetamine ("Hariduse juhtimise alused" koolituse moodul)
13.09.2019 - 13.12.2019 Haridusasutuse juhtimine ("Hariduse juhtimise alused" koolituse moodul)
06.09.2019 - 20.12.2019 Võrgustikutöö ja nõustamine eripedagoogikas (koolitusprogramm tasemeõppe ainetest)
06.09.2019 - 08.11.2019 Võrgustikutöö eripedagoogikas ("Võrgustikutöö ja nõustamine eripedagoogikas" koolituse moodul)
14.09.2019 - 07.12.2019 Nõustamise alused ("Võrgustikutöö ja nõustamine eripedagoogikas" koolituse moodul)
20.09.2019 - 13.12.2019 Positiivse käitumise kujundamine ("Võrgustikutöö ja nõustamine eripedagoogikas" koolituse moodul)
02.09.2019 - 20.12.2019 Noorsootöötaja baasteadmised ja -oskused (koolitusprogramm tasemeõppe ainetest)
02.09.2019 - 20.12.2019 Infotöö ja noorteinfo ("Noorsootöötaja baasteadmised ja - oskused" koolituse moodul)
02.09.2019 - 20.12.2019 Väärtuskasvatus ja inimõigused noorsootöö kontekstis ("Noorsootöötaja baasteadmised ja - oskused" koolituse moodul)
02.09.2019 - 20.12.2019 Noorsootöö alused ("Noorsootöötaja baasteadmised ja - oskused" koolituse moodul)
02.09.2019 - 20.12.2019 Mitteformaalõppe keskkonnad ja meetodid noorsootöös ("Noorsootöötaja baasteadmised ja - oskused" koolituse moodul)
Oktoober
02.10.2019 - 23.01.2020 Õpetaja suhtlemisteadlikkus positiivse koolikeskkonna kujundamisel*
03.10.2019 - 05.12.2019 Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum*
04.10.2019 - 21.02.2020 I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega* (vene k)
08.10.2019 - 12.11.2019 Kuidas märgata ja arendada laste andeid?
10.10.2019 - 22.11.2019 I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega*
23.10.2019 - 04.12.2019 Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine
30.10.2019 - 17.04.2020 Koolieelse lasteasutuse juhtimine
Jaanuar
20.01.2020 - 30.11.2020 Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi "Me loeme" arendamine klassis*
* koolitust rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. 

Kõik hetkel toimuvad koolitused leiad siit!

Tellimuskoolitused

Tulenevalt organisatsiooni vajadustest ja võimalustest koostame personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks sobival ajal. Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega.

Valik tellimuskoolitusi ja teemasid

Kui Te ei leidnud soovitud teemat või Teil on küsimusi Õpetajate Akadeemias pakutavate võimaluste kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel ja me aitame kokku panna just Teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi. Koolituspäringu võid esitada ka siin

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9859

E-posthik@tlu.ee