Õpetajate Akadeemia koolitused
Aprill
 
15.04.2019 - 28.08.2019 Meeskonnatöö lasteaias*
16.04.2019 Rasked kõnelused lapsevanemaga
22.04.2019 - 11.06.2019 Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine*
25.04.2019 Õpetajate tuleviku-lugemisoskus ja tulevikuorientatsioon igapäevases õpetajatöös
25.04.2019 Kõne ja hääle treening (TLÜ TÜHI)
 Mai
03.05.2019 Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel (TLÜ TÜHI)
08.05.2019 - 16.10.2019 Meeskonnatöö lasteaias*
13.05.2019 - 07.06.2019 Eesti keele kasutamise võimalusi lõimitud tegevuste läbiviimisel lasteaias* 
Juuli - võimalus saada rahvusvaheline õpikogemus TLÜ Suvekoolis

15.07-19.07.2019 Educational Innovation – Getting Ready for the Future 

15.07-19.07.2019 Educational Robotics in Preschool and Primary Education 

22.07-26.07.2019 Designing Robot Supported Lessons for Schools of General Education 

15.07-19.07.2019 Creating a Passion for Learning – Pathway to Future Superstars 

 15.07-19.07.2019 Curriculum – Past Trajectories and Future Trends 

 August
14.08.2019 - 22.11.2019 Klassiõpetaja I kooliastmes
26.08.2019 - 22.04.2020 Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks*
26.08.2019 - 14.06.2020 Riigikaitseõpetus
September
18.09.2019 - 12.12.2019 Õppimist toetavad õppemeetodid*
26.09.2019 - 28.11.2019 Lõimitud teemapõhine õpetamine I ja II kooliastmes*
30.09.2019 - 03.12.2019 Lõimingu võimalusi koolis*
Oktoober
08.10.2019 - 12.11.2019 Kuidas märgata ja arendada laste andeid?
10.10.2019 - 22.11.2019 I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega*
23.10.2019 - 04.12.2019 Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine
Jaanuar
20.01.2020 - 30.11.2020 Loetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programmi "Me loeme" arendamine klassis*
* koolitust rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. 

Kõik hetkel toimuvad koolitused leiad siit!

Tellimuskoolitused

Tulenevalt organisatsiooni vajadustest ja võimalustest koostame personaalse pakkumise sisekoolituse ettevalmistamiseks ja korraldamiseks sobival ajal. Sisekoolitus on terviklahendus, mis koondab endas erinevaid kaasaegseid vorme ja lähenemisi õppimisele ning on hea võimalus siduda professionaalse arengu tegevused teadlikult kooli või lasteaia strateegiliste arenduseesmärkide saavutamisega.

Valik tellimuskoolitusi ja teemasid

Kui Te ei leidnud soovitud teemat või Teil on küsimusi Õpetajate Akadeemias pakutavate võimaluste kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktidel ja me aitame kokku panna just Teie organisatsioonile sobiva terviklahenduse, koondades ülikooli ja meie heade koostööpartnerite kompetentsi. Koolituspäringu võid esitada ka siin

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9857