Haridusblogi

Raamat mentorsuhte osapooltele “Mentorlus kui koostöine õppimine ja areng hariduses”

2021. aasta lõpul sai valmis Eve Eisenschmidti ja Kaia Lainola koostöös raamat “Mentorlus kui koostöine õppimine ja areng hariduses”, mis on mõeldud mõeldud mentorsuhte kõikidele osapooltele: alustavatele õpetajatele, kogenud õpetajatele ja haridusjuhtidele, kel on soov mentorlust arengut toetava koostöise õppimisena rakendada.

raamatu kaas

Raamatu eesmärk on anda ülevaade sellest, millised on mentorluse kui töökohal õppimise eesmärgid ja võimalused; õppimiskesksest mentorsuhtest, tegevustest, meetoditest ja selleks vajalikest oskustest ning sellest, millised on mentorluse võimalused organisatsiooni muutuste ja arengu toetamisel.

Raamatu koostamise tingis tõdemus, et mentorlust töökohal õppimise võimalusena on Eestis alustavate õpetajate kohanemisel ja professionaalseks arenguks rakendatud aastast 2004, kuid tänases päevas on oluline uurida, kuidas on sellest ajast muutunud tööle asuvate õpetajate vajadused, mentorluse tähendus ning kõigi osapoolte tegevused mentorsuhtes. 

"Tänases päevas on oluline uurida, kuidas on sellest ajast muutunud tööle asuvate õpetajate vajadused, mentorluse tähendus ning kõigi osapoolte tegevused mentorsuhtes."

 

Muutunud on kooli sise- ja väliskeskkond, milles toimetame, õpetajate ettevalmistus, samuti arusaamine õppimisest ja õpetamisest. Tänases haridustegelikkuses on muutunud õpetajaks saamise teed, lisaks õpetajakoolituse läbinutele alustavad õpetajana järjest enam pedagoogilise hariduseta erinevate valdkondade spetsialistid ning paljud õpetajakoolituse üliõpilased töötavad juba õpingute ajal.

Mentorlus ei ole pelgalt alustavate õpetajate toetamiseks, vaid võimaldab kõigil organisatsiooniliikmetelt vastastikuse toetuse ja koostöö kaudu õppida. Organisatsiooni vaatenurgast on mentorlus strateegiline koostöine õppimine, mida on vaja organisatsiooni arenguks ning süsteemsete muutuste toetamiseks.

Käesolev raamat on kättesaadav TLÜ kutseaasta programmi kodulehel.

Kutseaasta logo