Haridusblogi

Kunsta+ kaartidega õppimine mitmekesisemaks ja motiveerivamaks

Õppekäik muuseumisse võiks moodustada orgaanilise osa terviklikust õppeplaanist ning seda silmas pidades valmisid Haridusinnovatsiooni keskuse ja Eesti Kunstimuuseumi koostöös õpetajatele Kunsta+ eel- ja järeltegevuste kaardid.

Kunsta+

Kunsta+ kaartide kasutamine aitab kunstiõppeprotsessi terviklikumaks muuta, lihtsustab õppetöö planeerimist koolis ning toimib ideepangana kunsti õpetamisel. Muuseumi külastuse eel- ja järeltegevused on koostatud nüüdisaegse kunstiõppe põhimõtteid järgides ning eesmärk on olnud mudeldada nende kasutamine võimalikult mugavaks. 

Eel- ja järeltegevuste rakendamine muudab õppimise mitmekesisemaks ja motiveerivamaks, mis omakorda aitab parandada terviklike teadmiste omandamist ning kindlustada suuremat huvi tulevikus tehtavate õppekäikude vastu. Kunsta+ kaarte saab kasutada nii tunni alustuseks, tunni lõpetuseks kui ka tunni põhitegevuse kavandamisel. 101 kaarti on jagatud neljaks võrdseks osaks, millest igaüks keskendub ühe kunstiaine osaoskuse – uuri, planeeri, loo ja reflekteeri – arendamisele.

Kunsta+ kaardid e-poes