Noor õpetaja

Kutseõpetaja kohanemisaasta on pedagoogilise ettevalmistuseta kutseõpetajate esimese tööaasta toetusprogramm.

Kohanemisaasta eesmärk on kujundada esmased oskused kutseõpetajana töötamiseks ja arendada õpetajatööks vajalikke hoiakuid. Kohanemisaasta raames toimuvad kutseõpetajate toetusprogrammi koolitused ja arenguseminarid koos mentoritega.

Koolitus toimub kutseaasta programmi raames ja seda rahastab haridus- ja teadusministeerium. Koolitus on osalejatele tasuta.

2018/2019 õppeaasta registreerumine on avatud:

05.10.2018 - 17.05.2019 

Kutseõpetaja kohanemisaasta - esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus

Moodulite toimumise ajad (kursus toimub kord kuus, reedeti):

  • 5.oktoober;

  • 2.november;

  • 7.detsember;

  • 18.jaanuar;

  • 15.veebruar;

  • 15.märts;

  • 12.aprill;

  • 17.mai.