Tallinna Ülikool tunnustab oma õppejõude, kes panustavad nii silmapaistva õppetöö edendamisse, haridusinnovatsiooni kui ka elukestvasse õppesse.

Hinnatuimad õppejõud

2021

 • „Mina muudan õppimist“ visiooni kandja: hariduspsühholoog Kati Aus 
 • Silmapaistev õppekava kuraator: eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe 

 • Rahvusvahelistumisse panustaja: haridusuuringute dotsent Meril Ümarik

2020

 • „Mina muudan õppimist“ visiooni kandja: lektor Halliki Põlda
 • Silmapaistev juhendaja: dotsent Maire Tuul
 • Rahvusvahelistumisse panustaja: lektor Meidi Sirk

2019

 • "Mina muudan õppimist" visiooni kandja kategooria: lektor Kadi Georg      
 • "Mina muudan õppimist" visiooni kandja kategooria: õpetajahariduse arendusjuht Merlin Linde
 • Silmapaistva õppekava kuraatori kategooria: lektor Tiiu Tammemäe

2018

 • "Mina muudan õppimist" visiooni kandja kategooria: lektor Tiiu Tammemäe      
 • Silmapaistva õppekava kuraatori kategooria: dotsent Tiia Õun 
 • Rahvusvahelistumisse panustaja kategooria: professor Eve Eisenschmidt 
 • Aasta haridusinnovatsiooni kategooria: lektor Katrin Karu 
 • ELU programmi preemiad: ELU õppeaine arendamisse panustamise eest
  ELU nõukoja liikmed: Kai Pata, Larissa Jõgi, Katrin Aava, Silver Sternfeldt, Andres Jõesaar, Catlyn Kirna.

2016
Haridusuuendus: Meidi Sirk

2015
Kasvatusteaduste valdkond: Kerstin Kööp 

2014
Kasvatusteaduste valdkond: Sirje Piht

2013
Kasvatusteaduste valdkond: Tiia Õun

Elukestva õppe tunnustused: Aasta koolitajad

2018
Grete Arro
Haridusteaduste instituudi teadur Grete Arro on õppimise ja arenguteemaliste koolituste magnet. Ta räägib haaravalt strateegiatest, mis mõjutavad õppimist ja sellest, kuidas tõhusalt motiveerida. Grete on läbi viinud mitmeid koolitusi õppimise ja arengu, õpimotivatsiooni, õppimissstrateegiate, õppima õppimise ja eneseregulatsiooni teemadel.

2017
Lii Lilleoja – hinnatud õppejõud-koolitaja eripedagoogika valdkonnas 
Oskab selgitada kõikidele inimestele arusaadavas keeles käitumisraskuste olemust, aitab hea nõuga õpetajat ja vanemat käitumisraskusega lapse toetamisel.

2014
Gertrud Kasemaa – kasvatusteaduste Instituudi doktorant, õppejõudude koolitaja

Õppijad iseloomustavad teda energilise, rõõmsameelse ja professionaalse koolitajana, kes valdab teemat, metoodikaid, saavutab hea kontakti auditooriumiga, jagab palju praktilisi näpunäiteid ning viiteid ja võimalusi ise õppimiseks ning kelle käe all õppimine on põnev.

2013
Katrin Karu – kasvatusteaduste Instituudi andragoogika osakonna lektor

2012
Sirje Rekkor – kasvatusteaduste Instituudi kutsepedagoogika osakonna lektor

Õppijate väga hea tagasiside pälvinud ja professionaalse koolitustegevuse ning arendustöö eest õppekavade "Kutsepedagoogika", "Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus", "Kutseõppeasutuse õppekavanõustajate koolitus" ja "Kutseõpetaja kohanemisaasta esmane kutsepedagoogiline koolitus" raames.

2010
Marin Gross – andragoogika osakonna lektor

Tallinna Ülikooli ja teiste Eesti kõrgkoolide õppejõudude positiivse tagasiside pälvinud, suuremahulise, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

2009
Larissa Jõgi – andragoogika osakonna juhataja, dotsent

Tallinna Ülikooli ja teiste Eesti kõrgkoolide õppejõudude positiivse tagasiside pälvinud, suuremahulise, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

Kõige ettevõtlikumad teadlased

2006
Krista Loogma