Ajalehe lugemine

Siit leiad huvitavaid artikleid ning tele- ja raadiokajastusi meie tegemistest.

Lastele on normaalseks arenguks vajalik digivaene keskkond

16.11.2020, Postimees

Personaliseeritud õppe idee kirjutati haridusstrateegiasse, vaatamata arengupsühholoogide ja kasvatusteadlaste vastuseisule, kirjutab Postimehe artiklis Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise dotsent Riin Seema.

Digiriigi jätkuv edu sõltub digiärksusest

13.11.2020, Õpetajate Leht

Digiriigi kestvaks õitsenguks ja suurimaks väljakutseks on muutunud kodanike digiärksuse arendamise küsimus. Digiärksus tähendab teadlikkust digikeskkonna mõjust ja ohtudest ning suutlikkust tahtlikult säilitada ärgas tähelepanu oma digikäitumise üle, kirjutab Õpetajate Lehes ilmunud artiklis Riin Seema.

Enesejuhtimise rõõmud ja valud distantsõppejärgse tarkusena

18.09.2020, Õpetajate Leht

Haridusfoorumi kevadel tehtud uuringust selgus, et distantsõppe ajal olid noored väikeste lastega õpetajad lubamatult suure surve all. Teiseks tuli välja, et õppijate enesejuhtimisvõimekuses on suured kvalitatiivsed erinevused, mis nõuavad õpetajatelt ja lapsevanematelt teadlikult erisugust lähenemist, kirjutab Maria Erss 18. septembril ilmunud Õpetajate Lehes.

Liis Soppe, Eliis Ait ja Riin Seema: milliseid probleeme leevendab eriklass?

14.09.2020, Postimees

Eriklassidesse jõudnud õpilased mõistsid tavaklassis õppides, et eakaaslastest lahutab neid õppeedukus ja teistsugune käitumine, kirjutavad 14. septembril Postimehe arvamusrubriigis ilmunud loos hiljuti Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kaitsnud Liis Soppe ning Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud Eliis Ait ja Riin Seema.

Digisõltuvuses lastel ja noortel esineb rohkem õpiraskusi ja meeleoluhäireid

8.09.2020, Postimees

8. septembril kirjutas Riin Seema Postimehes ilmnunud arvamusloos digisõltuvusest ja õppimisvõimest.
"Digisõltuvuses lastel ja noortel esineb rohkem õpiraskusi ja meeleoluhäireid," kirjutab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent Riin Seema.

Röövikust liblikaks ehk Milline võiks olla uus kaasav haridus?

28.08.2020, Õpetajate Leht

28. augustil Õpetajate Lehes ilmunud artiklis "Röövikust liblikaks ehk Milline võiks olla uus kaasav haridus?" arutles Riin Seema kaasava hariduse teemadel. "Uue kaasava hariduse seadused peaksid aitama kaasa kiirele õpilase vajadustele vastava õpikeskkonna loomisele. Ka distantsõpe ja üha kaootilisemaks muutuv maailm tõstab päevakorrale kaasava hariduse seadustega seotud probleemid".

Muusika kuulamine ja vaikuse talumine

22.05.2020, Vikerraadio  

Vikerraadios kultuurisaates "Vasar" olid saatekülalisteks kasvatusfilosoof Airi Liimets ja kasvatusteaduse magistriõppekava vilistlane Külli Erimäe. Vestlusteemaks oli muusika kuulamine, lapsele laulmine ja vaikusetaluvus.

Elukestev õpe ja vaikuseminutid

21.05.2020, Vikerraadio

Saate teemaks on õppimisest, mis ei lõpe kunagi – elukestev õpe. Kui veel paarkümmend aastat tagasi olid üliõpilased vanuses 18-25, siis praegu on vanuseline koosseis hoopis kirjum. Kas elukogenud üliõpilast saab õpetada nagu äsja koolipingist tulnud inimest? Millised on ootused õppimisele ja millised õppemeetodid toimivad, sellest räägib Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudist Katrin Karu, kes kirjutas doktoritöö teemal "Üliõpilaste arusaamad õppimisest ülikoolis: andaragoogiline vaade".

Teadlased: videoõppe tingimused tuleb kokku leppida

18.05.2020, Postimees

Hariduslikeks erivajadusteks võib lugeda tehnoloogiast ja kodukeskkonnast tingitud raskused ning nende lahendamiseks peab võimaluse leidma kool, kirjutavad TLÜ haridusteaduste instituudist Riin Seema, Janika Leoste ja Kadi Lukanenok.

Eestis on tublid 5-aastased

24.04.2020, Õpetajate Leht

2018. aastal korraldas OECD rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuringu (International Early Learning and Child Well-being Study – IELS), mille fookuses olid 5-aastased lapsed ning mida tulevikus loodetakse sama laialdaselt kasutada kui PISA uuringut. Katsetamisfaasis olid kaasatud vaid kolm maad: lisaks Ameerika Ühendriikidele ja Inglismaale tehti ettepanek osaleda ka Eestile kui edukale PISA-riigile.

Koduse õpikeskkonna võimalused

27.03.2020, Õpetajate Leht

Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi pedagoogilise nõustamise dotsent Riin Seema arutleb artiklis selle üle, kui tähtis on just distantsõppe ajal hoida ma vaimset tervist, et ennetada läbipõlemist.

Eesti PISA edule panevad aluse tugevad lasteaia- ja klassiõpetajad

25.03.2020, ERR Novaator

Eesti õpilaste PISA-testi edu tugineb oskustel, mitte ainult teadmistel. Oskuse õppida ja õpitut mõtestada annavad õpilastele lasteaia- ja klassiõpetajad, selgitavad Tallinna Ülikooli haridusteadlased.

Hariduspsühholoog: mitmekesine klassiruum on eliitkoolidest kasulikum

24.01.2020, ERR, Terevisioon

Mitmekesine klassiruum on ühiskonnale kasulikum kui eliitkoolide "kasvuhoonete" rajamine, hindas hariduspsühholoog Grete Arro ETV hommikusaates jaanuaris taas alanud Tallinna ülelinnalise vastuvõtuga koolide esimeste klasside vastuvõtukatseid kommenteerides.

Matemaatikaõpetaja uus missioon

17.01.2020, Õpetajate Leht

Matemaatikaõpetaja uus missioon on anda õpilastele infotehnoloogiline kirjaoskus, selgitab TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.

Kutseõpetajad, kes teevad koostööd, suhtuvad haridusmuutustesse positiivsemalt

13.01.2020, Novaator.err.ee

Koolikiusamine kui kasvatusprobleem, mis nõuab süsteemset sekkumist

13.12.2019, Õpetajate Leht

"PISA testi Eesti suurepäraste haridustulemuste taustal kerkib esile koolikiusamine kui süsteemset tähelepanu nõudev kasvatusprobleem. Kuna lapsed veedavad palju aega sotsiaalmeedia virtuaalses keskkonnas, on ka küberkiusamine teema, mis vajab haridussüsteemi tasandil tõsist läbimõtlemist," kirjutab TLÜ haridusteaduste instituudi dotsent Riin Seema.

Haridusspetsialistid: et olla PISA testis edukad 20 aasta pärast, tuleb valmistuda sisserändajate õpetamiseks ning õpetajate puuduseks

3.12.2019, Eesti Päevaleht

Eesti sai PISA testi tulemuste üle rõõmu tunda, kuid mahukas haridusuuring on enamat kui kolm tulpa tulemustega. Eesti Päevaleht küsis kahelt haridusvaldkonna eksperdilt, haridusministeeriumi välishindamise nõunikult Maie Kitsingult ja Tallinna ülikooli hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidtilt, mis neid PISA testis üllatas, mida tuleks kõrva taha panna ja kõige olulisemalt: kuidas olla sama heal positsioonil 20 aasta pärast.

Riin Seema: pedagoogiline võimuvõitlus

25.11.2019, Postimees

Eesti õpetajaskonna järelkasvu tagamiseks on vaja õpetajaid võimestada. Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise dotsent Riin Seema soovitab Põhjamaade kogemusele toetudes, mida ette võtta.

Maria Erss: parem oleks, kui riigieksamite edetabeleid ei avaldataks

18.11.2019, Postimees

Kuigi edetabeleid kirutakse ning õpetajate ja haridusteadlaste hulgas valitseb üldiselt arvamus, et need ei näita tegelikult kooli taset ega lase koolidel rahulikult oma tööd teha, püsib avalikkuse huvi nende vastu ometi suur, kirjutab Tallinna Ülikooli haridusteaduste teadur Maria Erss

Ummikusse jõudnud noori on üha rohkem

15.11.2019, Õpetajate Leht

Õpilaste vaimse tervise probleemidega on kokku puutunud ilmselt suurem osa õpetajaist. Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi kooliarenduse konsultant Ott Oja räägib, et soov noorte vaimse tervise parandamisse panustada tekkiski tal „Noored kooli“ programmi ajal ühes väikelinna gümnaasiumis matemaatikaõpetajana töötades. Noorte tõsised mured ajendasid teda liituma ka Eesti noorte vaimse tervise liikumisega, mille juhatuse liige ta praegu on.

Intervjuu: Merlin Linde. Muutused õpetajakoolituses

24.10.2019, KUKU raadio

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajahariduse arendaja Merlin Linde rääkis TLÜ õpetajahriduse konverentsist ning muutustest  õpetajakoolituses.

Katrin Poom-Valickis: õpetaja peab oma vaimu treenima

23.10.2019

"Õpetajal tuleb professionaalina tasemel püsimiseks tegeleda oma vaimu treenimise ehk pideva õppimisega," kirjutab Katrin Poom-Valickis.

Tiia Õun: lasteaia uuendatud õppekava – kas läheme ajas tagasi?

18.10.2019, Postimees

"Praegust lasteaia riikliku õppekava tööversiooni lugedes tekib küsimus, kellele on seda sellisel kujul vaja," kirjutab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun.

Maria Erss: põhikooli riigieksamite kaotamine süvendab kihistumist

18.10.2019, Postimees

"Eestis on kujunenud välja tugev ühtluskooli traditsioon. Erinevalt mitmest Euroopa riigist ei sorteeri me lapsi juba pärast algkooli võimekuse järgi eri koolitüüpidesse, vaid laseme neil kauem koos õppida, et edasise õpitee valikud tehtaks siis, kui õppijad on oma huvidest ja annetest teadlikumad," räägib TLÜ haridusteaduste instituudi teadur Maria Erss.

Eve Eisenschmidt: uut moodi õpetaja – osaajaga tiimitöötaja

9.10.2019, Postimees

Milliseks on ümber kujunemas õpetajaamet ja kuidas sellega kohaneda, kirjutab Tallinna Ülikooli hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt

Teadlane selgitab, miks on põhikooli lõpueksamite kaotamine halb mõte

7.10.2019, Novaator.err.ee

Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi töölõppe ja õpetajate professionalismi teadur Maria Erss kirjutab artiklis, et põhikooli riiklike lõpueksamite kaotamine õõnestab Eesti põhihariduse aluskiviks olnud ühtluskooli põhimõtet ja pidurdab sellega võrdsema ühiskonna suunas liikumist.

Alushariduse lektor: raamatud saavad aidata lastel maailma asjadest paremini aru saada

26.09.2019, Postimees.ee

TLÜ haridusteaduste instituudi alushariduse lektor Kerstin Kööp kirjutas Postimehes ilmunud artiklis lasteraamatutest ja sellest, kuidas raamatud saavad aidata lapsel maailma asjadest paremini aru saada, vajadusel ka tema mure või probleemi toetada ja leevendada. Artikkel ilmus algselt Lastekaitse Liidu ajakirjas Märka Last.

Silja Järve. Eesti vs Tai lasteaed

1.09.2019, Vikerraadio Vikerhommik

Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi magistrant ja Kopli lasteaia õpetaja Silja Järve, kes viibis sel suvel praktikal
Tai lasteaias, jagas Vikerraadio eetris oma kogemusi sellest, kui erinev on alusharidus Tais ja Eestis. 

Janika Leoste – 21. sajandi oskustest räägitakse palju, aga see sajand on juba ammu käes!

Portaal miks.ee

Tallinna Ülikooli doktorant ka haridusuuenduse tippkeskuse nooremteadus Janika Leoste jagab intervjuus mõtteid
ettevõtlusõppest ja 21. sajandi oskuste arendamisest.

Kaks kuud Tai lasteaias

23.08.2019, Õpetajate Leht

Aprillist juunini 2019 veetis Tallinna ülikooli alushariduse pedagoogi magistriõppe üliõpilane Silja Järve kaks kuud praktikal Tai kuningriigis Chiang Mai linnas Tonkla erakooli lasteaias. Silja on töötanud lasteaiaõpetajana 2004. aastast, mistõttu oli tal põnev näha, kuidas tegutseb lasteaed meist hoopis erinevas kultuuris. Ühtlasi oli see suurepärane võimalus oma senine töökogemus uude konteksti panna.

Õpetaja ülesanne on õpilasi suunata

10.07.2019, Postimees

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse juht ning õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor Tobias Ley arutleb tehnoloogia osatähtsusest õppimisel ja õpetaja tähtsast ja suunavast rollist selle juures. "Tehnoloogia saab õppimist toetada, kuid õpetajal on lisaks suunav roll, mida tehisintellekt üle võtta ei saa," räägib Tobias Ley.

Veel kord heaoluloovast ja  individuaalsetest õpiteedest

3.06.2019, Postimees

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur Maria Erss ja professor Krista Loogma kirjutasid oma artiklis vastuseks 
Maarja Vaino 20.05 artiklile "Igal õppijal oma tee – visioon või utoopia?" ning kirjutasid artiklis mõisteid  nagu "heaolu loov haridus" ning "individuaalsed õpirajad" veel kord lahti. Autorite sõnul ei alahinda visioon vajadust kasvatuse kui väärtuste ja normide arendaja järele.
Individuaalne õpetee ei eita tuumharidust, vaid rõhutab õppe diferentseerimist.

56 õpetajat õppisid toetama hariduslike erivajadustega lapsi

27. aprill 2019, Meie Maa

Saaremaal lõppesid kaks kursust hariduslike erivajadustega laste toetamisest. Oma õla pani alla ka haridusinnovatsiooni keskus.

Tallinna lasteaialapsed panevad end proovile nutikuu robootikapäeval

23. aprill 2019, tallinn.ee

25. aprillil toimus Tallinna Südalinna Koolis pealinna lasteaedade robootikapäev "BeeBot ja BlueBot on minu sõbrad", kus panid end proovile lapsed 28 lasteaiast.

Haridusteadlane: vanem, vaata rohkem oma lapse silmadesse, mitte telefoni!

22. aprill 2019, Postimees

Lapsevanemate sõltuvus nutivahenditest on tänapäeval aina süvenev probleem, mis lahutab väikelapsi suhtlusest vanematega ning mõjub halvasti lapse arengule, kirjutab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi pedagoogilise nõustamise dotsent Riin Seema.

Ühe minuti loeng: andekus on arendatav ja omane kõigile inimestele

15. aprill 2019, ERR Novaator

Andekus on arendatav, omane igas eas inimesele ja meil kõigil on võimalus ning kohustus arendada nii iseenda andeid kui märgata ja toetada teiste omi, leiab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva õppe lektor Halliki Põlda.

Nutirakendus Avastusrada aitab looduses seigelda

12. aprill 2019, Forte

Keskkonnaamet ja Tallinna Ülikool tegid valmis veebilehe ja rakenduse, kuhu on koondatud erinevad loodusteadmistega seotud asutused, kohad ja rajad looduses.

Käisi aeg ja pedagoogika aegadeülesus

30. november 2018, Õpetajate Leht

Johannes Käisi põhiteosest "Õpetuse alused ja teed. Üldine didaktika" annab Õpetajate Lehes ülevaate haridusteaduste instituudi dotsent Tiiu Kuurme

Õppimine on tõhus siis, kui see nõuab pingutust

7. september 2018, ERR Novaator

ERR Novaatori ja Vikerraadio ühises "Huvitaja" saates rääkisid haridusteaduste instituudi teadurid Kati Aus ja Grete Arro erinevatest lähenemistest õppimisele ning jagasid ka asjalikke soovitusi. 

Huvitaja. Pinnapealne ja sügav õppimine koolis

6. september 2018, Vikerraadio

Tallinna Ülikooli haridusteadlased Grete Arro ja Kati Aus selgitavad, miks mõned teadmised meiega kogu eluks jäävad ja miks mõni ununeb.

Kogupäevakool kui nüüdisaegne võimalus laste koolirõõmu suurendada

31. august 2018, Õpetajate Leht

Haridusteaduste instituudi lektor Maria Erss kirjutab Õpetajate Lehes mitmetes riikides tegutsevatest kogupäevakoolidest. 

Uurimuslik õpe ergutab algklassilaste loodushuvi

2. märts 2018, Õpetajate Leht

Haridusteaduste instituudi algõpetuse ja alushariduse didaktika dotsent Inge Timoštšuk uuris „Küsimiksi” projektis koos õpetajatega uurimusliku õppe rakendamist esimese kooliastme loodusõpetuse tundides. Millised olid tulemused, sellest saab lugeda Õpetajate Lehest. 

Neil saab igast lapsest liider

2. märts 2018, Õpetajate Leht

Haridusinnovatsiooni keskuse ideeaida kokkusaamisel analüüsiti kiiresti populaarsust koguvat koolimudelit „Liider minus endas” (LME), ülevaate sellest annab Raivo Juurak. 

Kahtluse all on kirjatehnika

2. märts 2018, Õpetajate Leht

"Õpetaja saab kirjatehnikat kasutada info kogumiseks ja märkamiseks, kuidas tulevad õpilased toime peenmotoorsetes oskustes, kuidas nad mõistavad kirjalike sümbolite tähendust, kuidas kujunevad lugemis- ja kirjutamis­vilumus, motivatsioon, suutlikkus pingutada," kirjutab meie algõpetuse dotsent Airi Kukk Õpetajate Lehes. 

Kasvatusteaduslik mõte eri põlvkondade mälus

19. jaanuar 2018, Postimees

"Kui on vaja tuulutamist, siis tuleks kõik unustada ja anda endale võimalus olla kui laps. Esitada küsimusi nagu laps – ka jaburaid ja utoopilisi, mängida sõna otseses mõttes mõtete, iseenda, maailmaga. Visata võimalusel minema igapäevased kohustused. Selleks ei pea tingimata kuhugi reisima. Näiteks hiina filosoof Zhuangzi olla öelnud, et tark ei talla mööda maailma, vaid teab aknast vaatamata, mis seal sees olulist. Jää koju, loe muinasjutte ja ole hea laps!" Haridusteaduste instituudi kasvatusfilosoofia külalisprofessor Airi Liimets annab nõu, kuidas hakata tööle oma sisemaailmaga. 

Kas mõte ikka asub peas?

19. jaanuar 2018, Õpetajate Leht

"Lapsel on tänapäeval sotsiaalne surve hoida raamatu asemel käes nutiseadet ja vaadata selle ekraani. Meie ühiskond on loonud niisuguse uue keskkonna, kus inimeste vajadused on seotud ekraaniga palju rohkem kui raamatuga. Vähesem keskendumine ei ole lapse kui indiviidi või tema aju arengu probleem, vaid keskkonna muutumise küsimus," rääkis meie professor Aaro Toomela Õpetajate Lehele. 

Äärmiselt oluline on õpetajas näha tuleviku disainerit

18. jaanuar 2018, Pärnu Postimees

"Õppimine on koostöös ja suhtlemises toimuv protsess, kus on oluline jälgida seda, et õpilane ja õpetaja on partnerid ning klassis toimuv peab olema õpilasele aktiivne ja nauditavat pingutust nõudev katsumus," rääkis haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts intervjuus Pärnu Postimehele.

Kuidas saada noored õpetajad kooli tööle?

18. jaanuar 2018, ETV

Haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts käis külas Terevisioonis, kus arutleti, kuidas saada noored õpetajad kooli tööle.

Kirjatehnikaõpe peab olema lastele põnev

5. jaanuar 2018, Eesti Päevaleht

"Lastele võiks kindlasti pakkuda erinevaid tähtede kirjutamise võimalusi. Just eri kirjatüüpe harjutades kujuneb oma käekiri,” kommenteerib meie kunstididaktika dotsent Edna Vahter hiljuti esile kerkinud arutelu kirjatehnika ümber.

Täiskasvanuõpe sotsiaalsete muutuste heaks

8. detsember 2017, Õpetajate Leht

2017. aasta sügisel alustasid haridusteaduste instituudis õppetööd rahvusvahelise ühisõppekava "Täiskasvanuõpe sotsiaalsetes muutustes" tudengid – nende seas ka ameeriklane Loren Scott. Ajakirjanik Ene Pajula kirjutab, mis õppekavaga on tegu ning millisena Loren enda tulevikku näeb.

50 aastat kõrgharidusega lasteaednike ettevalmistamist Tallinna Ülikoolis

17. november 2017, Õpetajate Leht

Meie õppejõud Marika VeissonAino Ugaste ja Tiia Õun kirjutavad Õpetajate Lehes alushariduse eriala kujunemisloost ja tänapäeva suundumustest. 

Haridusteadlane Kristi Vinter-Nemvalts: lapsed, kes suudavad oma emotsioone juhtida, ei põle koolistressi tõttu läbi

10. november 2017, Delfi

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts rääkis Delfile, kuidas kujuneb harjumus enda emotsioonide juhtimiseks ning mida saavad lapsevanemad selleks ära teha, et keskendumisraskusi eemale hoida ja vähendada huvi nutitelefoni vastu.

Klassiõpetaja on Eesti Vabariigi üks tugevamaid lülisid

3. november 2017, Õpetajate Leht

Raivo Juurak kirjutab 2017. aasta oktoobri lõpus toimunud klassiõpetajate konverentsist „60 aastat kõrgharidusega klassiõpetaja ettevalmistust”. 

Alushariduse juubelikonverentsi saadab uskumatu edu

2. november 2017, Õpetajate Leht

Alushariduse pedagoogi eriala tähistas Tallinna Ülikoolis 50. aastapäeva. Sel puhul pidasid ülikool ja MTÜ Eesti Alushariduse Ühendus konverentsi „Traditsioon, innovatsioon ja õpikäsitus alushariduses”.

EDUhäkk ehk värske pilk haridusele

1. november 2017, Õpetajate Leht

20.-22. oktoobrini toimus Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuses (HIK) esimene EDUhäkk koolirõõmu teemal. Lähemalt kirjutab sellest HIK-i partnerlussuhete koordinaator Maarja Hallik

Ülikooli õppima juba neljandas klassis

29. september 2017, Õpetajate Leht

Ülddidaktika dotsent Katrin Poom-Valickis kirjutas Õpetajate Lehes Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse projektipäevadest, mis on mõeldud eelkõige kooliõpilastele. 

Räägime õppima õppimisest

26. september 2017, ETV 

Kuidas mõelda õppimisest? Meie teadur Grete Arro usub, et igasugune tegevus, mis paneb õppimise ajal omandatavat aktiivselt mõtestama ja selle üle mõtlema, aitab vajalikul ajus talletuda lihtsalt läbilugemisest või -kirjutamisest pole tihti kasu.

Huvitaja. Kunsti õpetamine

15. juuni 2017, Vikerraadio

Millal ja kuidas suunata last kunsti poole ja kuidas ergutada tema kujutlusvõimet? Kuidas toetada lapse kunstilist arengut? Mis roll on kunstiõpetusel laste arengus ja kas joonistamisoskus on kaasasündinud või õpitav? Stuudios on kunstiõpetuse didaktika dotsent Edna Vahter.

Kas liigsest kiitusest võib ka kahju sündida?

13. juuni 2017, Terevisioon

Ülddidaktika dotsent Katrin Poom-Valickis rääkis Terevisioonis sellest, millisel hetkel on kiitus motiveeriv ja kas ka liigsest kiitusest võib kahju sündida.

Kristi Vinter-Nemvalts: nutivaimustuse varjatud ohud lapsele

6. juuni 2017, Postimees

"Nutivahendi soetamisega koos tuleks lapsega kohe kokku leppida reeglid ning järgida neid ka ise. Kehtestage tehnoloogiavaba aeg, milleks võib olla tund pere koosolekuks, ühine nutivaba lõunasöök, nutivaba puhkepäev, nutita perepuhkus või muu tegevus, kus nutivahendid ei haagiks pereliikmeid teineteisest lahti." Niimoodi kirjutab kasvatusteadlane ja haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts Postimehe arvamusportaalis. 

Centre for Innovation in Education – Experiences of Educational Change in Estonia

Juuni 2017, The Learning Teacher Magazine

HIK-i partnerlussuhete koordinaator Maarja Hallik rääkis ajakirjale HIK-i tegemistest. 

Professor Heidmets: elu ootab meilt rohkem oskust ja võimekust midagi koos teha

25. mai 2017, Delfi

Viimaste aastate kõige olulisem põhimõtteline muutus õppimises ja õpetamises on haridusinnovatsiooni keskuse juhi Mati Heidmetsa sõnul selles, et õppur ise peab tarkuse ja teadmiste loomisel rohkem osalema: lugema, otsima materjale, seda ka väljastpoolt kooli, tegema koostööd. Võimalused selleks praeguses digimaailmas ju järjest laienevad.

Koostöine õpetamine – ajavõit ja paremad tulemused

19. mai 2017, Õpetajate Leht

Muutunud õpikäsituse üks võtmesõnu on koostöö, sealhulgas õpetajate koostöö. Mida see tähendab? Eesti koolis mõeldakse õpetajate koostöö all tavaliselt ainekava ühist väljatöötamist, ühekordse ühisürituse planeerimist ja läbiviimist, ainealaste metoodiliste küsimuste arutamist, materjalide omavahel jagamist jms. Tegelikult on koostöine õpetamine märksa sisukam ühistegevus, kirjutab HIK-i haridusarendaja Pille Slabina

Kui ainetunnid kaovad, mis siis asemele tuleb?

28. aprill 2017, Õpetajate Leht

Raivo Juurak kirjutab projektõppest, milles ka HIK-il oluline roll täita on. 

Õppimise hämaraladel

26. aprill 2017, Haridusblogi

Psühholoogi ja Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse teaduri Grete Arroga rääkis kurvameelsetest noortest, õppimise ja õpetamise olemusest ning inimese suhestumisest linnakeskkonnaga Ulvar Käärt (ajakiri “Horisont”).

Huvitaja. Eksamiteks valmistumine ja kirjaoskus

20. aprill 2017, Vikerraadio

Stuudios on meie partnerkoolide võrgustiku juht, eesti kirjanduse ja kirjandusdidaktika lektor Priit Kruus, kellega kõneleme eksamiteks valmistumisest ja üldisest kirjaoskusest.

Kust tuleb koolirõõm, mis paneb õpetaja silma särama?

13. aprill 2017, Õpetajate Leht

Haridusinnovatsiooni keskuse poolt läbi viidud uuringust selgus, mis teeb õpetajad ja õpilased rõõmsaks. Kõige olulisem õpetaja silmasära ennustaja on õpetaja tajutud mõjukus, samuti osalemine uuenduslikus koolimeeskonnas ning õpilasi kaasava õpetamismudeli kasutamine. Seal, kus õpetajad on rõõmsad ja rahul, on ka õppurite koolirõõm suurem, kirjutab HIK-i analüütik Kirsti Rumma

Huvitaja. Noored ja internet

6. aprill 2017, Vikerraadio

Palju räägitakse, et tänapäeva noored on kokku kasvanud nutiseadmetega ja nad on teistsugused, justkui oleks neile kõik uus loomuomane. Kas see ka tegelikult nii on või on see kõigest müüt? Teise teemana arutleme, mis on internetis noorte jaoks head. Saatekülaline on Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts.

Plekktrumm: Kristi Vinter-Nemvalts

3. aprill 2017, Plekktrumm

Palju on arutletud selle üle, kui palju peaks haridust kohandama muutuva maailma ja tema vajadustega. Mida tähendab kasvamine ja missugune koht selles võiks olla koolil? "Plekktrummil" on külas haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts.

UDL on ameeriklaste MÕK, ainult et palju konkreetsem

31. märts 2017, Õpetajate Leht

23. märtsil toimus Tallinnas Noored Kooli ja TLÜ korraldatud konverents „Muutuv õpikäsitus – kuidas see klassiruumis välja näeb?”. Seal oli kesksel kohal just UDL ehk siis teatud mõttes ameeriklaste MÕK. Konverentsi peaesineja James Basham, Kansase ülikooli eripedagoogika dotsent, tutvustas UDL-i peamisi põhimõtteid ja tõi näiteid nende rakendamise kohta. 

Kuidas läheb, õpikäsitus?

24. märts 2017, Õpetajate Leht

Kuidas läheb, õpikäsitus? Vastuse annab haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Mati Heidmets: "Suures plaanis tähendab õpikäsituse muutumine liikumist kolmes suunas. Esiteks liikumist nii kooli, õpetaja kui ka õppuri suurema otsustusõiguse ja tegevusvabaduse suunas. Teiseks eemaldumist individualistlikust tegevusmudelist, seda nii õpilane-õpilane, õpetaja-õpilane, õpetaja-õpetaja kui ka õpetaja-koolijuht suhetes. Kolmandaks, liikumist kindlate ja püsivate tarkuste äraõppimisest ja ülesütlemisest õpitu suurema mõtestamise ja ka kriitilise hindamise suunas."

Huvitaja. Kehalise kasvatuse tunnid

23. märts 2017, Vikerraadio

Kehaline kasvatus kui õppeaine ei ole just alati noorte hulgas populaarne. Miks on see nii ja kuidas tund koolis huvitavaks ning arendavaks teha, et sellest ka kasu oleks? Stuudios on Eneli Põld - Tallinna ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse didaktik. 

Muutuv õpikäsitus tõi kokku mitusada huvilist

23. märts 2017, Õpetajate Leht

Tallinna ülikoolis peetud konverentsil „Muutuv õpikäsitus ‒ kuidas see klassiruumis välja näeb?” osales peaaegu 200 huvilist.

Kasvatusteadlane Kristi Vinter-Nemvalts: vaimsete häiretega laste arv on drastiliselt kasvanud

11. märts 2017, Arter

Pärast sotsiaalmeedias leviva mänguga liitumist on üle saja Venemaa noore teinud enesetapu ning see asi võib levida ka Eestisse. Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi juht ja kasvatusteadlane Kristi Vinter-Nemvalts, kes on aastaid uurinud, mis toimub laste peas, leiab, et enesetapumängude taga on nii vanemate kui ka õpetajate tegemata töö. Vinteri sõnul on koolikatsed esimesse klassi arutud ning kui internet asendab lapsehoidjat, peavad vanemad suutma selgitada palju varem ja palju rohkem.

Mina, ja õpetaja?!

8. märts 2017, Haridusblogi

"Eesti õpetaja keskmine vanus on 48 aastat. Eesti õpetajatest on alla 30-aastaseid vaid 7%. Paneme kaks ja kaks kokku – ja me kujutame hästi ette, mis kümmekonna aasta pärast saama hakka. Juba kuulemegi, kuidas kaugelt kostab häirekella kuma. See läheneb, läheneb. Nüüd kõmiseb juba päris kõvasti. Aga see pole lihtlabane paanika, mis meid haarab. See on mure eesti õpetajate demograafilise kriisi pärast," kirjutab partnerkoolide võrgustiku juht Priit Kruus

Haapsalus oli esimene minihäkaton

28. veebruar 2017, Lääne Elu

22. veebruaril oli Haapsalu kutsehariduskeskuses Läänemaa esimene minihäkaton (Garage48 formaadist inspireeritud ajurünnak), mille fookuses oli seekord haridus.

Grete Arro ja Kati Aus: laste psühholoogilise abiga piirdudes jäädakse sümptomitega tegelemise juurde. Me peame rääkima õppimisest

16. veebruar 2017, Delfi

"Selle asemel, et püüda kooli teha väliselt ja väliste vahendite mõttes uudseks, oleks suur abi põhjalikest teadmistest selle kohta, mida ikkagi õppimine ja areng endast neurobioloogilisel ja kognitiivsel tasandil kujutab, ning kuidas keskkond õppimise juhtimist toetab ja takistab," kirjutavad HIK-i teadurid Grete Arro ja Kati Aus Delfi arvamusportaalis.

Huvitaja. Noored ja meedia

16. veebruar 2017, Vikerraadio

Seekord on vaatluse all noored ja meedia: kuidas õpetada lapsele meedia näitel, mis on hea ja mis halb, õige või vale; kuidas selgitada lapsele teleris nähtut, millised on meedia mõju ohud ja võimalused? Saatekülaline on Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts.

Kutsehariduskeskuses saavad ideemaratonil kokku sadakond Läänemaa koolinoort ja õpetajat

16. veebruar 2017, Läänlane

Haapsalu kutsehariduskeskuses toimub 22. veebruaril esimest korda minihäkaton ehk ideemaraton. Üritusele on oodatud umbes 100 Läänemaa koolinoort ja nende õpetajat. Haapsalus toimuva minihäkatoni viib läbi Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus (HIK) koos vabatahtlikega ja kohalike koostööpartneritega

Huvitaja. Kuidas kasvata lapsi sõnakuulelikeks?

9. veebruar 2017, Vikerraadio

Mis on sõnakuulelikkus ja kuidas kasvatada lapsi sõnakuulelikeks? Millised protsessid võivad olla sõnakuuleliku käitumise taga ning kuidas vältida hirmuvalitsust ja arendada isemõtlemist? Stuudios on haridusinnovatsiooni keskuse teadur Kati Aus.

Kristi Vinter-Nemvalts: Kuidas teha hea paremaks ehk õppimisest teise nurga alt

31. jaanuar 2017, edasi.org

15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi mõõtva PISA rahvusvahelise uuringu tulemuste valguses, mis viis möödunud aasta lõpus Eesti Euroopa tippu, on hakatud enam rääkima hariduse väärtustamisest Eesti ühiskonnas ning sellest, kui oluline on tublide Eesti õpetajate kõrval head haridust hindavate lapsevanemate roll, kirjutab haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts.

Mindfulness hariduse kontekstis – mida oleks selle kohta kasulik teada 

27. jaanuar 2017, Õpetajate Leht

Haridus- ja teadusministeeriumi lühiajaliste haridusuuringute konkursi raames viidi läbi pilootuuring „Mindfulness-tüüpi harjutuste õppe- ja kasvatustöösse lõimimise metoodikad ja õpetajate senised kogemused kaasavas hariduses”. Mindfulness´ist räägib lähemalt haridusteaduste instituudi alushariduse didaktika lektor Riin Seema

Milline ruum soosib õppimist, milline lõõgastumist?

27. jaanuar 2017, Õpetajate Leht 

"On oluline, et koolid lähtuksid õppekeskkonna kujundamisel õpilase vajadustest ja looksid ruumi, mis arendab, innustab ja toetab õppimist ning õpetamist," kirjutab haridusinnovatsiooni keskuse teadur Grete Arro

Huvitaja. Kõne- ja lugemisprobleemiga lapsed

26. jaanuar 2017, Vikerraadio

Kuidas märgata ja kuidas aidata, kui on probleeme rääkimise, kirjutamise või teksti mõistmisega? Stuudios on Tallinna ülikooli logopeed, eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor Tiiu Tammemäe, saatejuht Krista Taim. 

Huvitaja. Erivajadusega laps

19. jaanuar 2017, Vikerraadio

Kuidas märgata lapse erivajadusi, millised on üha sagedasemad laste probleemid kas erivajadusega laps saab käia ka tavakoolis - nendel teemadel arutles Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektor ja Rajaleidja spetsialist Ene Varik-Maasik koos saatejuht Meelis Süldiga. 

Huvitaja. Lapse areng

12. jaanuar 2017, Vikerraadio

Kuidas areneb terve laps? Milline on lapse õppimisvõime, liikumis- ning puhkamisvajadus? Stuudios on haridusinnovatsiooni keskuse teadur ja psühholoog Grete Arro, saatejuht on Krista Taim.

Huvitaja. Laste ajataju ja soovide kujunemine

5. jaanuar 2017, Vikerraadio

Laste ja noorte kultuuriaasta algul rääkis saatejuht Meelis Süld lastekirjanduse õppejõu Mare Müürsepaga, kuidas tajuvad lapsed ja noored aja kulgu, mismoodi kujunevad laste soovid ja eesmärgid algavaks aastaks või kaugemaks tulevikuks. 

Eesti noorte teaduste akadeemia asutajaliikmed

4. jaanuar 2017, ERR Novaator

Eripedagoogika lektor Anneli Veispak on Eesti noorte teadusteakadeemia üks asutajaliikmeid. Oma teadustöös keskendub ta punktkirja lugemise ja mõistmise uurimisele, annab ülevaate ERR-i Novaatori portaal.

Kuidas ära tunda noore valmisolek astuda tuttavast keskkonnast välja?

9. detsember 2016, Postimehe arvamusportaal

"On hea, et noortel on suur hulk valikuid, mille seast tuleb enda jaoks see õige leida. Samas võib juhtuda, et noor ei tunne ise ära, kas ta ka tegelikult tahab ja on valmis minema võõrasse keele- ja kultuuriruumi. Siin saavad olulist rolli mängida noort nõustavad inimesed," kirjutab noorsootöö lektor Tanja Dibou

Mati Heidmets, Eve Eisenschmidt: PISA test kinnitab, aga me ise justkui ei usu – Eesti on haridusriik

6. detsember 2016, Postimehe arvamusportaal

"Tegelikult on meil lausa kohustus pakkuda haridusnäljas maailmale uurimiseks ja katsetamiseks üht väga hästi töötavat haridusmudelit," kirjeldavad PISA tulemuste valguses Eesti haridussüsteemi hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt ning haridusinnovatsiooni keskuse juhataja professor Mati Heidmets

Mida saab noor tulevikus andragoogika või pedagoogika erialaga peale hakata?

28. november, Noorte Hääl

"On ju haridustöötajad ja õpetajad need, kes mõjutavad tulevast põlvkonda kodu kõrval kõige enam. Ühtlasi on haridusteaduste instituut koht, kus aidatakse haridusel uueneda ning kujuneda kaasaegsel koolil. Just meie kannamegi vastutust haridusvaldkonnas läbiviidavate õppe-, teadus- ja arendustegevuste eest, mis mõjutavad kokkuvõttes elu terves Eestis," kirjutab Noorte Hääl õppimisest TLÜ haridusteaduste instituudis. 

Teibi Torm ja Eve Eisenschmidt: mida on viimased kümme aastat hariduses muutnud?

5. oktoober 2016, Postimees

Hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt leiab Postimehes ilmunud arvamusartiklis muuhulgas, et eri huvigruppide ja õpetajate koostöös jõuame vaikselt haridusmuudatuste murdepunkti.

Käitumisraskustega laps nõuab lasteaiaõpetajalt head ettevalmistust

23. september 2016, Õpetajate Leht 

Haridusteaduste instituudi eripedagoogika lektor Lii Lilleoja rääkis Õpetajate Lehele õpetaja professionaalsuse olulisusest ja sellest, miks lastel käitumisraskused tekivad. 

Priit Kruus: õpetaja väljakutse on teha õpilasele koolis käimine meeldivaks harjumuseks

1. september 2016, Linnaleht

Meie partnerkoolide võrgustiku juht, aastaid emakeeleõpetajana töötanud ja praegu tulevasi õpetajaid koolitav Priit Kruus leiab, et õpetajate palkadest olulisemgi on see, kuidas inimesed ennast õppimise ja õpetamise käigus tunnevad.