Haridusblogi

Kutseõpetaja kohanemisaastast Tallinna Ülikoolis

Igal aastal alustab Eesti kutseõppeasutustes tööd hulk särasilmseid kutseõpetajaid, kel ei ole veel pedagoogilist haridust ega ka põhjalikku õpetamiskogemust. Sellisel juhul pakub tööteekonna algus ridamisi küsimusi ja väljakutseid, mis võivad ehmatavalt mõjuda. Kuidas toetada alustavat kutseõpetajat nii, et ta esimese tööaasta jooksul end kindlamalt tunneks?

Pilt

Juba kümnendat aastat pakub Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus spetsiaalselt kutseõpetajate ja -koolide vajadustest lähtudes väljatöötatud programmi  “Kutseõpetaja kohanemisaasta – esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus”. Kohanemisaasta programm toetub tugevale teaduspõhisele alusele, tutvustades samas mitmekülgset ülevaadet Eesti kutseõppe maastikul pakutavast. Kesksed koolitajad on haridusteaduste instituudi kutsepedagoogika raudvara Sirje Rekkor, Meidi Sirk ja Reeli Liivik

Kohanemisprogramm kestab ühe õppeaasta ning kutseõpetajad saavad selle vältel kokku enamasti kord kuus, et juhendajate toel ühiselt käsitleda juba praktikas kogetut ja omandada õpetajatööks vajalikke alusteadmisi. Õppesessioone ilmestavad süsteemsed külaskäigud erinevatesse kutseõppeasutustesse – pikaajalise koostöö käigus on kujunenud tugev võrgustik koolidest ja praktikutest, kes oma kogemust õhinal jagavad. Eripalgeliste koolide ja praktikate nägemist-kogemist on kohanemisaastal osalejad läbi aastate kõrgelt hinnanud. Lisaks kogemusele saab õlg õla kõrval olemise tunde ja teadmise, et teised on kogenud sarnaseid väljakutseid. 

Programmi käigus pööratakse suurt tähelepanu iga õpetaja isikliku arengu vajadustele ning programmi lõpetajal on lihtsam esmakordselt siseneda kutseõpetaja kutse taotlemise protsessi. Kohanemisaastal osalemine annab alustavale õpetajale kindlasti tugevama jalgealuse õpetajana tegutsemiseks ja enesearenduseks ning muidugi hulgaliselt uusi kasulikke kontakte kutseõppe valdkonnas.

Loe programmist lähemalt