Noor õpetaja

Kutseõpetaja kohanemisaasta on pedagoogilise ettevalmistuseta kutseõpetajate esimese tööaasta toetusprogramm.

Kohanemisaasta eesmärk on kujundada esmased oskused kutseõpetajana töötamiseks ja arendada õpetajatööks vajalikke hoiakuid. Kohanemisaasta raames toimuvad kutseõpetajate toetusprogrammi koolitused ja arenguseminarid koos mentoritega.

Koolitus toimub kutseaasta programmi raames ja seda rahastab haridus- ja teadusministeerium. Koolitus on osalejatele tasuta.

2019/2020 õppeaasta registreerumine on avatud:

Kutseõpetaja kohanemisaasta - esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus

Kursus toimub kord kuus reedeti 18.10, 15.11, 13.12 , 17.01, 14.02, 13.03, 17.04, 15.05