tulevikukooli meeskond

image-20240209103645-1

Kes?

Iga kooli poolt osaleb programmis viie- kuni kuueliikmeline meeskond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuht ning õpetajad, kellest saavad ülikooli toel muutuse eestvedajad koolis. Kooli juhtkonna osalemine on oluliseks tingimuseks, et tagada muutuse õnnestumine ja levik koolis.

Miks?

Tulevikukooli programmis töötame ühiselt selle nimel, et

 • koolis võtavad õpilased vastutust enda arengu eest,
 • arendavad õpetajad ühiselt uusi lähenemisi õppimisele ja õpetamisele,
 • teavad juhid, kuidas muutlikus ja keerulises keskkonnas teha parimaid valikuid.

Koolipere võimestavad lähenemised ei ole rakendusvalmina riiulilt võtta, sest iga kool on omanäoliste väljakutsete ees. Tulevikukooli programmis loome kooli ja ülikooli meeskondade koostöös innovatiivse lahenduse, mis on rajatud teaduslikele alustele, kinnitatud tõenditega ning toob muutuse õpilaste õppimisse.

Programmi läbinud koolis teatakse, mis päriselt mõjutab õpilaste õppimist, kuidas neid tõhusalt toetada ning oma töö mõju hinnata. Omandades oskused tõenduspõhiseks muutuste juhtimiseks saab tulevikukool teha võimalusterohkes maailmas oma arenguks põhjendatud valikud ning siduda algatused süsteemseks koolikultuuri muutmiseks. 

Kuidas?

Ühe õppeaasta jooksul arendame uuest ideest reaalse lahenduse klassiruumis ning paneme aluse püsivaks muutuseks. 

Igakuiselt toimuvad arendusprogrammis osalevate koolide ühised seminarid, kus

 • omandatakse teadmisi muutuste juhtimisest ning tõenduspõhisest õppetöös;
 • mõtestatakse muutuste protsessi ja valmistutakse praktilisteks tegevusteks koolis;
 • jagatakse kogemusi ja parimaid praktikaid teiste osalevate koolidega.

Programmi jooksul saadab kooli konsultandist, koolitajatest ja uurijatest koosnev ülikooli meeskond. Iga kooli nõustab konsultant, kes toetab 

 • teekonda probleemist jätkusuutliku lahenduseni,
 • tõendite kogumist sihitud arengu toetamiseks,
 • muutuse sidumist kogu kooli arenguga.

Kooli investeering 

Programmi raames saab kool:

 • kogu õppeaasta vältel regulaarset ülikooli konsultandi nõustamist muutuse elluviimiseks; 
 • igakuised seminarid Tallinna Ülikoolis tõenduspõhise muutuste juhtimise oskuste arendamiseks;
 • kooli muutusest lähtuva ja muutust toetava koolitusseminari kogu kooliperele;
 • koolikultuuri küsitlustulemuste raporti; 
 • õppekäigu varasemalt Tulevikukooli programmis osalenud kooli;
 • Tallinna Ülikooli täienduskoolituse läbimist tõendava tunnistuse või tõendi.

Tulevikukooli programmis osalemise tasu ühe kooli kohta on 12 000 eurot. Programmis osaleva kooliga sõlmitakse koolitusleping.