EDUSPACE labor

logo

Mis on EDUSPACE?

EDUSPACE on tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labor. EDUSPACE'i märksõna on haridusuuendus ning koostöö Tallinna Ülikooli, õppeasutuste ja ettevõtete vahel. Siia on oodatud kõik teadlased, õppejõud, üliõpilased ja õpetajad kas uurima, õppima või õpetama. Labor on varustatud selleks kaasaegsete uurimis- ja haridustehnoloogiliste vahenditega.

Paljud haridusuuenduslikud ootused on seotud kiiresti areneva digitehnoloogia kasutamisega õppimisel ja õpetamisel. Ootused on suured, teadmisi tehnoloogia abil õpetamise ja õppimise tegeliku mõju ja tulemuslikkuse kohta on vähe. Et seda lünka täita lõid Tallinna Ülikooli haridusteaduste ja digitehnoloogiate instituudid spetsiaalse uurimislabori – EDUSPACE.

Eduspace labor

Mida EDUSPACE laboris uurida?

EDUSPACE sihiks on pakkuda keskkonda uurijatele ja õppejõududele, kelle huvivaldkonnaks on õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas, selle meetodid ja korraldus, mõju ja tulemuslikkus.

Külasta EDUSPACE'i kodulehte, kus on võimalik mugavalt broneerida seadmeid või ruumi, lugeda käimasolevate projektide ja labori tegevuste kohta.
 

Labori ülesehitus ja sisustus võimaldab uurida mitmeid valdkondi. Näiteks on Tallinna Ülikooli erinevate instituutide koostöös uurimist alustatud või kavandatud järgmistes valdkondades:

  • Digitaalsete õpianalüütika andmekogujate kasutamine klassiruumi praktikate analüüsimiseks. Aktiivne uuring: “Koostöise õppimise mõju õpilaste haaratusele klassiruumis”. Uurijad: Reet Kasepalu, Pankaj Chejara, Luis-Pablo Prieto, Tobias Ley.
  • Didaktiliste õpetamismeetodite väljatöötamine ja toetavad materjalid STEAM õppe rakendamiseks haridusasutustes. Aktiivne uuring: “Matemaatiliste kontseptsioonide formuleerimine läbi ainete integreerimise”. Uurijad: Jüri Kurvits, Kati Aus, Terje Väljataga, Kairit Tammets, Elle Rajandu, Erkki Soika, Katrin Soika, Neeme Lumi, Reimo Rivis.
  • STEAM tegevuste lõimimine õppetegevustesse, näiteks robotite ja sensorite kasutamine eri haridusastmetes ja eri õppeainetes. Aktiivne uuring “Robotitega toetatud matemaatikaõppe mõju õpilaste matemaatika haaratusele. Uurijad: Janika Leoste, Mati Heidmets.
  • Hariduslike erivajadustega õppijate toetamine digitaalsete õpilahenduste abil. Aktiivne uuring: “Robotitega digitaalne lugude jutustamine, nende mõju autismispektri häirega lastele”. Rey Juan Carlos'e Ülikooli uurimisrühm koostöös Tallinna Ülikooliga. 
  • Õpetajate ja üliõpilaste digipädevust arendavate õppematerjalide väljatöötamine, sh sotsiaalsete väljakutsete lahendamine STEAM vahendite abil. Projekti täitmine: “STEAM K12 - sotsiaalsete väljakutsete lahendamine STEAM komplektidega üliõpilaste digipädevuste tõstmiseks”. Projektijuht: Janika Leoste.
  • STEAM õppevahendite sobivuse testimine ja mõju-uuringud, sh ka ettevõtetele. Teenuspakett: “Haridusliku suunitlusega digimängu või digiseadme kasutatavuse hindamine õppetöö kontekstis”. Uurijad: Merike Saar, Reet Kasepalu, Õnne Uus.

Uurimissuundade  osas tehakse koostööd mitmete ülikoolidega, sh Jyväskylä ülikool Soomes, Kuningas Juan Carlose ülikool Hispaanias, Stavangeri ülikool Norras, Ilia ülikool Gruusias jt. Samuti on partneritena kaasatud ettevõtteid erinevatest riikidest.

Kuidas laborit kasutada saab?

Oma tuleku soovist uurimislaborisse (ruum M-340) anna meile palun eelnevalt teada broneerimisvormi teel. Küsimuste korral kirjuta uuringuassistentidele: sirly33@tlu.ee või p22slane@tlu.ee

Kui soovid laborit tutvustada oma (rahvusvahelisele) meeskonnale, on võimalus tellida esitlus ja praktiline töötuba. Vaata täpsemalt siit

Broneeri

Eduspace labor

Labori meeskond

Labori projektijuht: Janika Leoste, leoste@tlu.ee, 504 5081

Labori assistendid: Sirlly Väät sirly33@tlu.ee, Ragnar Pääslane p22slane@tlu.ee

Labori teadusnõukogu: professor Tobias Ley, professor Mati Heidmets, vanemteadur Terje Väljataga, dotsent Maire Tuul, dotsent Tiia Õun


EDUSPACE koduleht

EDUSPACE uurimislabor Facebookis

EDUSPACE voldik