Pressiteade

Tallinna Ülikool tunnustas hariduskonverentsil Tallinna Tuule lasteaeda haridusuuendusliku algatuse auhinnaga

Täna hommikul avasid haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik Tallinna Ülikooli (TLÜ) hariduskonverentsi 2021 „Kuidas haridus uueneb?“. Konverentsil tutvustas Eesti haridusteadlaste paremik haridusasutustele uuenduste toetamiseks loodud praktilisi lahendusi, anti üle haridusuuendusliku algatuse auhind ning üritusest võttis osa 300 inimest – seda nii veebi teel kui kohapeal.

Bänner

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun ja haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi andsid konverentsil üle tänavuse haridusuuendusliku algatuse auhinna, mille pälvis Tallinna Tuule lasteaed.

Lasteaia haridusuuendusliku algatuse eesmärk oli toetada süsteemselt ja tõenduspõhiselt mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskuse kujunemist. Selleks arendasid lasteaia töötajad välja keeleõppe strateegia ning rakendasid seda oma lasteaias. Hiljem läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et strateegia oli tulemuslik – Tallinna Tuule lasteaia mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskus arenes.

Programmi raames viidi muutused läbi ka õppe- ja kasvatustegevuste korralduses ja rühmade füüsilises keskkonnas. Lisaks on läbinud lasteaia õpetajad teemakohaseid koolitusi ning loonud eesti keele õpimapid. Sel õppeaastal liigub lasteaed edasi mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele oskuse hindamise mudeli väljatöötamise poole. Muutuste elluviimist lasteaias toetas TLÜ koolieelse lasteasutuse juhtimise arenguprogrammis osalemine.

Tallinna Ülikooli hariduskonverents keskendus tänavu sellele, kuidas ülikool hariduse uuenemisele kaasa aitab. Näiteks tutvustasid konverentsi kõnelejad tõenduspõhiseid teenuseid, mille on loonud haridusteadlaste ja tegevõpetajate meeskonnad perioodil 2018–2021. 

Teenuspakettide hulka kuuluvad näiteks Tulevikukool, kooliuuring, Meie Maailm, Õpime mõttega, Me loeme, õppijale tähenduslikud muuseumitunnid. Konverentsil selgitasid kõnelejad nende märksõnade taga olevaid teoreetilisi lähenemisi ning esitlesid katsetamise käigus kogutud andmeid. Samuti jagasid haridusuuenduste rakendamiste kogemusi konverentsi osalejad. TLÜ haridusinnovatsiooni keskuse korraldatavad ja projekti tulemusel valminud teenuspaketid on koondatud haridusasutustele lihtsasti leitavaks kodulehele „Haridus uueneb“.

Ettekannetega astusid üles TLÜ haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun, sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets, koolipsühholoogia professor Eve Kikas, õpikeskkonna uuringute vanemteadur Terje Väljataga, haridustehnoloogia professor Kairit Tammets, õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis ning hariduse juhtimise professor Eve Eisenschmidt. Konverents ning sellele eelnenud sisulist tööd viidi läbi projekti “Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis” raames Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

TLÜ hariduskonverents 2021