Eve Eisenschmidt taas hindamisnõukogu juhiks

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu valis oma juhiks Tallinna Ülikooli professori Eve Eisenschmidti, kelle jaoks on see teine järjestikune ametiaeg.

Eve Eisenschmidt

Hindamiskogu on valdkonna arengutega hästi kursis olevate ekspertide kogu, kellel on ülevaade mitte ainult Eesti kõrghariduses toimuvast, vaid ka rahvusvaheline vaade. On ju hindamisnõukogul otsustav roll ka institutsionaalses välishindamises, seda alates kvaliteedi hindamise põhimõtete ja standardite kinnitamisest ning hindamiskomisjonide kooskõlastamisest ja lõpetades hindamisotsustega. 

13-liikmelisse nõukogusse kuuluvad nii ülikoolide esitatud liikmed kui ka üliõpilaste ja tööandjate, nt Tööandjate Keskliidu, arstide ja arhitektide esindajad. Järgitakse põhimõtet, et esindatud oleks erinevad valdkonnad (humanitaaria, reaalteadused jne). Hindamisnõukogu liikmed kinnitavad aga oma sõltumatust ja ei esinda oma tööandjaid.

Hindamisnõukogu kinnitatakse kolmeks aastaks, üks liige saab selles olla kaks perioodi. „Nõustusin nõukogu juhi rolliga ka seetõttu, et nõukogu liikmed oskavad hindamisprotsessi erinevaid tahke märgata,“ lausus Eve Eisenschmidt. „Tõsiselt arutatakse, mis aitaks kõrgkoolide kvaliteedikultuurile ja tulevikule kaasa. See on väärt kogemus.“