Tutvustus

Daniele Monticelli on õppinud, õpetanud ja teadurina töötanud Itaalias, Saksamaal, USAs ja Eestis nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Ta õpetab eesti, itaalia ja inglise keeles kursusi tänapäeva itaalia ühiskonnast, kultuurist ja poliitikast, keelefilosoofiast, võrdlevast kirjandusteadusest, tõlkimisest ning kureerib mitut uurimisseminari nii BA, MA kui ka doktoriõppe tasemel.

Daniele Monticelli teadustegevust iseloomustab lai interdistsiplinaarne haare. Ta uurib tõlkimise ja tõlgete kultuurilist ja ideoloogilist aspekti, eriti seoses rahvusliku identiteedi kujunemise, sotsiaalsete muutuste ning totalitaarsete režiimide ja tsensuuriga. Tema teoreetilised huvid seostuvad ka teoreetilise semiootika, poststrukturalismi ning kriitilise teooriaga, eriti Giorgio Agambeni, Jacques Rancière’i ja Alain Badiou poliitiliste kontseptsioonidega. Ta on analüüsinud poliitilisi kujutelmaid ehk utoopiaid ja düstoopiaid ning tunnete, kirgede ja aistingute konstrueerimist ilukirjanduses.

Põhitööülesanded

Õpetamine: tänapäeva Itaalia ühiskond ja kultuur, keelefilosoofia, maailmakirjandus, eriseminarid kirjanduse, filmi ja visuaalkultuuri valdkonnas, uurimisseminarid BA tudengitele, magistrantidele ja doktorantidele

BA-, MA- ja doktoritööde juhendamine;

Humanitaarteaduste doktorinõukogu esimees

Kultuuride uuringute doktoriõppe õppekava kuraator

Uurimisvaldkonnad

Keelefilosoofia;

tõlkeuuringud ja Eesti tõlke ajalugu;

kirjandussemiootika ja kirjandusfilosoofia;

tänapäeva kontinentaalne filosoofia ja kriitiline teooria (G. Agambeni, A. Badiou, A. Negri, J. Rancière'i ja S. Žižeki poliitika kontseptsioonid);

poststrukturalism.