Tutvustus

Avatud akadeemia juhtimine ja arendamine, ülikooli täiendusõppe valdkonna koordineerimine ja strateegiline kavandamine, ettevõtluskoostöö ja tellimuslepingute pakkumise arendamine ja lepingute algatamine, valdkonna koostöövõrgustike ja partnerlussuhete koordineerimine.