Tutvustus

Lianne on noorsootöö ja mittetulundussektori kogemusega erialaste ainete õpetaja, kes on Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduste doktoriõppes. Lisaks õppetöö läbiviimisele ülikoolis jätkab ta vahetut noortega koos tegutsemist väljaspool kooli.

Põhitööülesanded

Õppetöö läbiviimine (noorsootöö õppekava)

Praktikate korraldamine (sotsiaalpedagoogika õppekava, noorsootöö õppekava)

Uurimisvaldkonnad

Lisatööd tegevate üldhariduskoolide õpetajate sisend kooli

Mitteformaalne õppimine noorsootöös