Põhitööülesanded

Instituudi tasemeõppe tegevuste üldjuhtimine.

Instituudi õppekavaarenduse ja õppetegevuse kvaliteedihindamise korraldamine.

Õppekolleegiumi tegevuse korraldamine ja administratiivtöö.