Tutvustus

Sattusin alusharidusse läbi juhuse ning elukutset vahetades 20.sajandi viimase aasta algul. Olen olnud lasteaiaõpetaja ja õppealajuhataja ning alates 2005.aastast õppejõud. Olen lõpetanud lasteaiaõpetaja eriala Tallinna Pedagoogilises Seminaris 2003 ning hariduse juhtimise (2007) ja haridustehnoloogia (2014) magistriõppekavad Tallinna Ülikoolis.

Haridustehnoloogia valdkonda jõudsin aastal 2007, kui pakkusin TPS-is tulevaste lasteaiaõpetajate õppekavasse aine „Arvuti lasteaias“, mis keskendus tehnoloogia võimalustele õppeprotsessi kavandamisel ja õpetaja töös. Digitehnoloogia areng ja võimalused on toonud minu eest vedada ained bakalaureuse- kui magistriõppes, mille sisuks on õpetaja ja õppija digipädevus, digivahendite rakendamine õppeprotsessis, multimeediumite loomine ja rakendamine, organisatsiooni digiküpsuse hindamine ja digivaldkonna arendamine ning õpianalüütika. Juhendan bakalaureuse- kui magistritöid, mis on seotud digitehnoloogia võimaluste ja väljakutsetega hariduses.

Põhitööülesanded

Õppetöö läbiviimine bakalaureuse- ja magistriõppes

Üliõpilaste juhendamine bakalaureuse- ja magistritööde koostamisel

Teadus- ja arendustegevus haridustehnoloogia valdkonnas (projektid, uuringud jne)

Uurimisvaldkonnad

Õppija ja õpetaja digipädevus

Digitehnoloogia rakendamine õppeprotsessis (tegevusuuringud)

Digitehnoloogia lapse arengu hindamisel (õpianalüütika fookusega)