Tutvustus

Lii Lilleoja on eripedagoogika lektor. Lii õpetab eripedagoogika ja alushariduse üliõpilastele aineid, mis seostuvad lapse sotsiaalemotsionaalse arengu toetamise, käitumisraskuste ennetamise ning tuge vajavate laste märkamise ja toetamisega alushariduses. Väga oluliseks peab ta arendada üliõpilastes oskust teha koostööd lapsevanemate ja teiste spetsialistidega.

Põhitööülesanded

Õpetamine, täiendkoolitused, bakalaureuse- ja magistritööde juhendamine, teadusprojektides osalemine

Uurimisvaldkonnad

- sotsiaalsete oskuste õpetamise võtted ja metoodikad.

- koostöö tuge vajavate laste peredega