Teadussündmus

HTI teadusseminar "Eesti noor kodanikuna ICCS 2022 tulemuste valguses: kuidas noori võimestada?"

Ootame kõiki huvilisi 17. aprillil kell 14.00–15.30 toimuvale HTI teadusseminarile "Eesti noor kodanikuna ICCS 2022 uuringu tulemuste valguses: kuidas noori võimestada?", kus tutvustame rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu tulemusi.

Haridusteaduste instituut

17.04.2024 kell 14.00 - 15.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) on IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring, mis hindab, kuidas on erinevate riikide 8. klasside noored valmis kodanikuna ühiskonnas osalema. Uuringu fookuses on õpilaste õpilaste ühiskonnaalased teadmised ja hoiakud ning praegune ja tulevane ühiskondlik osalus. 2022. aasta uuringus osales 3961 8. klasside õpilast kokku 254-st Eesti koolist.

Eesti 2022. aasta uuringu tulemused näitasid, et Eesti noor omab häid teadmisi ühiskonna toimimisest, aga ka erinevatest ühiskondlikest probleemidest. Sellest hoolimata jääb ta pigem passiivseks. Samuti näitasid tulemused, et noorte usaldus inimestesse üldiselt on langustrendis. Usaldus on aga eelduseks, et kooli, kogukonna või ühiskonna heaks panustada. Usaldus loob aluse vastastikuseks koostööks ja avatud suhtluseks nii õpetajate, kaasõpilaste kui ka laiemate ühiskonnarühmadega, võimaldades noortel end kuulduna, toetatuna ning motiveerituna tunda.

Seminaril kutsuvad uurimisaruande autorid Meril Ümarik, Maarja Tinn, Tanja Dibou ja Karolin Mäe uurimistulemuste valguses kaasa mõtlema: kuidas näeme erinevate valdkondade esindajatena võimalusi noori võimestada?

Seminar toimub 17. aprillil kell 14.00–15.30 Tallinna Ülikoolis EduSpace ruumis (M-340, Mare maja, Uus-Sadama 5) ning samuti Zoomis.

Tutvu ICCS 2022 uuringu Eesti tulemuste aruandega siin.

Registreeru seminarile