Haridusblogi

HTI teadusseminaril arutleti kaasahaaravate tehnoloogiate kasutamisest kõrghariduses

Kõrgharidus liigub järjest enam paindlike e-õppe võimaluste suunas, mis toetavad ka praktilist õpet. Samal ajal on töökohad üha rohkem kasutusele võtmas tulevikutehnoloogiaid, näiteks, nagu virtuaal- ja laiendatud reaalsust ning tehisintellekti toel töötavaid soovitusbote, samuti mängustatud õppimist. TLÜ haridusteaduste instituudi teadusarendusprojekt "eDiploma", mille esimese etapi tulemusi 20. märtsil toimunud haridusteaduste instituudi teadusseminaril tutvustati, otsibki vastuseid just küsimusele – millised peaksid olema tulevikus praktilist e-õpet toetavad ja kaasahaaravad õpikeskkonnad? Seminaril tutvustasid teemat lähemalt TLÜ täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor Kai Pata, õpikeskkonna uuringute vanemteadur Terje Väljataga, nooremteadurid Mairi Matrov ja Andrea Annus ning andragoogika dotsent Katrin Karu.

HTi teadusseminar

Projekti esimeses etapis läbi viidud uuringute eesmärk oli välja selgitada kaasahaaravate õpikeskkondade mõju õppimisele. Uurimuste senised tulemused pole veenvalt näidanud, et kaasahaaravate keskkondadega saavutatakse paremaid või samaväärseid õpitulemusi koostöises, kognitiivses, metakognitiivses, afektiivses ja psühhomotoorses ning kehakogemuslikus õppes.

“Analüüsisime projektis, millised väärtuste muutused kaasnevad kaasahaaravate ja tehisintellektiga õpikeskkondade rakendamisega. Murekohtadeks on näiteks tõenduspõhine mõju õppimisele, õppija turvalisuse küsimused, jälgimise ja terviseriskide teemad ning vähene õpikeskkonna paindlikkus kaasahaaravates õpisituatsioonides, samuti piiratud koostöövõimalus. On oluline, et ülikoolid algataksid e-õppe otsuste tegemise protsessis rohkem väärtuste teemalisi arutelusid. Tähtis on, et tehnoloogia toetaks õppimist ja õppijate võimekust ning oleks jätkusuutlik, mitte ei muutuks koormaks,” rääkis Tallinna Ülikooli täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor ja projekti “Diploma” juht Kai Pata.

Projekti rahvusvahelise küsitluse tulemustest ilmnes, et institutsiooniliselt pole ülikoolid veel valmis kaasahaaravaid ja tehisintellektiga õpikeskkondi suures mahus kasutusele võtma. Professor Kai Pata sõnul jääb puudu nii kesksest visioonist, vajalikust infrastruktuurist, andmete ja suurte õpivarade arendamise ning hoidmise võimekusest kui ka vajalikest seadmetest ja õpetajate oskustest. Siiski usuvad nii õppejõud kui ka üliõpilased, et kaasahaaravatel tehnoloogiatel võiks olla õppimist muutev mõju.

Projekti “eDiploma” järgmises uuringu etapis on professor Pata väitel kavas lähemalt uurida tehnoloogia mõju õppimisele. Plaanitakse läbi viia katseid, kasutades arendatud prototüüpe. Eestis katsetatakse sotsiaalse innovatsiooni teemalist moodulit, mis ühendab kaasahaaravaid tehnoloogiaid, mängustatud õpistsenaariume ja tehisintellekti toel botidega suhtlemist. Huvitatud õppijad, õppejõud, haridustehnoloogid ja haridustehnoloogia arendajad on oodatud ühendust võtma projekti Tallinna Ülikooli poolse koordinaatori Kai Pataga (kpata@tlu.ee).

Lisainfo:
Kai Pata
Täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor, projekti TLÜ poolne koordinaator
kpata@tlu.ee

Loe projektist lähemalt