Haridusblogi

HTI teadusseminaril arutleti vaimset tervist toetava õpikeskkonna üle

15. novembril toimus haridusteaduste instituudi teadusseminar "Vaimset tervist toetava õpikeskkonna kujundamine kutseõppeasutuses“, mis tõi nii ülikooli kui ka virtuaalsesse ruumi kokku hulgaliselt huvilisi.

HTI teadusseminar

Seminaril tutvustasid uurimisprojekti „EmpowerVET“ liikmed Meril Ümarik, Krista Loogma, Inna Bentsalo ja Õnne Uus Tallinna Ülikooli ja Eesti kutseõppeasutuste töötajate koosloome formaadis rakendatud EduLab-i mudelit, ja mõtestasid üheskoos vaimset toetava õpikeskkonna arendamise võimalusi.

Kevadel osales 25 Eesti kutseõppeasutuse õpetajat ja tugitöötajat projektis „EmpowerVET“ EDULab-i koosloome mudelist inspireeritud koolitusel. Koolitus suunas mõtestama oma töö praktikas tõstatunud vaimse tervisega seonduvate probleemide üle ja innustas koos looma lahendusi.

Osalejaid toetasid ja võimestasid neljakuulise koolitusperioodi jooksul Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogid Õnne Uus ja Elina Malleus-Kotšegarov. Üheskoos õpetajatega arutati läbi peamised vaimse tervise komponendid, nooruki-ea iseärasustega kaasuvad arengupsühholoogilised aspektid ja motivatsiooniprotsessi komponendid.

Koolituse jooksul toimus viis kohtumist Tallinna Ülikoolis, vahepealsel perioodil said  osalejad võimaluse saadud nippe ja teadmisi tööpraktikasse rakendada ning tutvustasid vaimse tervise teema olulisust kolleegidele oma õppeasutuses.

Kutseõpetajad väärtustasid kogemuste vahetamist kolleegidega, arutelusid ja refleksioone, mis võimaldasid oma kogemust mõtestada.

Koolitusprotsessi tulemusena valmisid õppematerjalid ja konkreetsed plaanid, kuidas oma õppeasutuses vaimset tervist toetavat keskkonda süsteemselt arendada. Koolitusel osalejad pidasid oma missiooniks teemat oma koolis eestvedada ja oma praktikas arendada, samas teadvustati la koolijuhi võtmerolli muutuste suunamisel.

Seminari jooksul tõstatus ka olulisus suunata tähelepanu õpetaja enda vaimsele tervisele. Lõpetuseks andis koolitaja Õnne Uus kaasa soovituse – „Et õpetaja saaks toetada õppija agentsust ja lähtuda tema vajadustest on äärmiselt oluline, et õpetaja enda "tass" oleks "täis". See tähendab, et ka õpetaja enda baasvajadused peavad olema kaetud, sest üksnes siis suudame adekvaatselt reageerida olukordadele, kus teine osapool (õpilane) seda ei suuda." 


Rahvusvahelise projekti "EmpowerVET" raames uurib TLÜ haridusteaduste instituudi uurimisrühm koostöös partneritega Leedu, Läti ja Norra ülikoolidest haavatavate noorte hariduslikke üleminekuid mõjutavaid kompleksseid tegureid ning kutsehariduse rolli, et ennetada koolist väljalangemist ning toetada sisenemist tööturule. 

Loe projektist lähemalt