Haridusblogi

Tiina Peterson: "Tähtis on olla paindlik muudatuste suhtes ja kasutada olukordi õppimiseks"

Tänavu veebruaris doktoritöö "Koolieelsete lasteasutuste õpetajate professionaalsus Euroopa kontekstis Eesti, Soome, Rootsi ja Ungari vaatenurgast" kaitsnud Tiina Peterson räägib lähemalt, kuidas ta oma uurimistöö teemani jõudis, mis teda sel teekonnal motiveeris ning muu hulgas ka seda, kuidas tema doktoritöö maailma muudab.

Tiina Peterson

Kuidas jõudsid oma uurimisteema juurde?

Uurisin oma magistritöö raames lasteaia kvaliteeti, sellega seoses tuli mõte keskenduda oma doktoritöös lasteaiaõpetaja professionaalsusele, mis on alushariduse võtmeteguriks.

Kuidas muudab sinu uurimistöö maailma (kasvõi natukene)?

Doktoritöö tulemusi on kasutatud lasteaiaõpetajate ja -lapsehoidjate kutsestandardi kaasajastamisel. Seega loodan, et doktoritöö muudab paremaks lasteaiaõpetajate ja lapsehoidjate ettevalmistust laste arengu toetamisel. 

Millised olid sinu salanipid, kuidas järjepidevalt oma doktoritööga tegeleda, et edukalt lõpuni jõuda?

Koostöö juhendajatega, samuti aktiivne osalemine erinevates doktoritöö teemaga haakuvates töögruppides nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt aitas doktoritöö kaitsmiseni jõuda.

Kirjelda mõnd meeldejäävat või naljakat seika, mis teadustöö kirjutamise jooksul juhtus

Meeldejäävad hetked olid Soome, Rootsi ja Ungari visiitide ajal, kus sai teiste ülikoolide kolleegidega mõtteid jagada ja nende riikide kultuurist osa saada.

Mida hindad oma juhendajate juures kõige rohkem?

Mul oli kaks juhendajat, professor Marika Veisson ja professor Eeva Hujala, kes väga hästi doktoritöö valmimisele kaasa aitasid ning üksteist täiendasid. Hindan nende mõlema puhul põhjalikkust, inimlikkust ja järjekindlust.

Lähtudes oma uurimisvaldkonnast, mis on sinu jaoks tark eluviis?

Olla paindlik muudatuste suhtes ja kasutada olukordi õppimiseks.

 

Loe edasi doktoritööst