Haridusblogi

Rina Ronkainen: "Tark eluviis tähendab suure pildi nägemise oskust"

Tänavu juunis doktoritöö "Tähenduslikud ja pikaajalise sihiga õpetajad Soomes ja Eestis“ kaitsnud Rina Ronkainen räägib lähemalt, kuidas ta oma uurimistöö teemani jõudis, mis teda sel teekonnal motiveeris ning muu hulgas ka seda, kuidas tema doktoritöö maailma muudab.

Rina Maria Ronkainen

Kuidas jõudsid oma uurimisteema juurde?

Minu uurimisteema pärines minu juhendajatelt. Nad olid neid teemasid varem uurinud.

Kuidas muudab sinu uurimistöö maailma (kasvõi natukene)?

Mu uurimus rõhutab õpetajate töö olulisi aspekte: eetikat ja tipptasemel olemist. Eesmärgipäraselt ja tähenduslikult tegutseval õpetajal on need mõlemad omadused olemas. See kõik algab aga õpetajate enesepeegeldusest.

Millised olid sinu salanipid, kuidas järjepidevalt oma doktoritööga tegeleda, et edukalt lõpuni jõuda?

Juhendajad utsitasid mind töö tegemisega pidevalt tagant. Kogusin esmalt oma doktoriõpingute jaoks vajaikud andmed kokku ning võtsin eesmärgiks lõpetada viie aasta jooksul.

Mida hindad oma juhendajate juures kõige rohkem?

Eelkõige seda, et nad olid väga toetavad ning andsid mulle pidevalt väärtuslikku tagasisidet.

Kirjelda mõnd meeldejäävat või naljakat seika, mis teadustöö kirjutamise jooksul juhtus

Kirjutasin oma doktoritööd eesmärgipärastest õpetajatest, samal ajal, kui ma ise võitlesin eesmärgi leidmise nimel oma doktoriõpingute ajal.

Lähtudes oma uurimisvaldkonnast, mis on sinu jaoks tark eluviis?

See tähendab head suhtlemist ja kognitiivset intelligentsust, ka matemaatilisi ja loogilisi oskusi. Intelligentne eluviis on üsna holistiline ja vaatleb inimest tervikuna. Tark eluviis võtab arvesse eri aspekte, mitte ei keskendu ainult ühele asjale, vaid peab pigem olulisemaks suurema pildi mõistmist.

 

Loe Rina Ronkaineni doktoritööd