Kati Vinter„Eesti põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine: toimetulekumehhanismide analüüs (16.12.2021)

 

https://www.tlu.ee/teadus/uudised/doktoritoo-tulemused-kaardistasid-eesti-pohikooliopilaste-akadeemilise

KatiVinter

 

Janika Leoste “Tehnoloogiliste innovatsioonide adopteerimine ja säilitamine õpetajate klassiruumi praktikates – õpperobotite matemaatikatundi integreerimise näide” ("Adopting and Sustaining Technological Innovations in Teachers’ Classroom Practices – The Case of Integrating Educational Robots into Math Classes“(13.10.2021)

https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/janika-leoste

Janika Leoste