Kati Vinter "Eesti põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine: toimetulekumehhanismide analüüs" (16.12.2021)

Tutvu doktoritööga lähemalt

Intervjuu

 

 

 

 

 

 


Marika Ratnik "Using the arts to support children's well-being at school" (01.11.2021)

(01.11.2021) 

Tutvu doktoritööga lähemalt

Intervjuu


Janika Leoste “Tehnoloogiliste innovatsioonide adopteerimine ja säilitamine õpetajate klassiruumi praktikates – õpperobotite matemaatikatundi integreerimise näide”

Tutvu doktoritööga lähemalt

Intervjuu


Tiina Tambaum "Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners" (13.09.2021)

Tutvu doktoritööga lähemalt

Intervjuu


Stanislav Nemeržitski "Conditions for Creativity in Estonian School: Teachers’ and Students’ Beliefs about Creativity and Creative School Climate" („Tingimused loovuse soodustamiseks Eesti koolis: Õpetajate ja õpilaste uskumused loovuse ja loovust soodustava koolikliima kohta“) (08.07.2021) 

Tutvu doktoritööga lähemalt

Intervjuu


Katrin Soika "Expanding opportunities on the use of concept mapping as an assessment tool in science education" („Loodusteaduslike teadmiste hindamine mõistekaardi meetodi abil“) (8.02.2021)

Tutvu doktoritööga lähemalt

Intervjuu


Meidi Sirk „Kutseõpetajate muutuv professionaalsus“ (25.02.2021)

Tutvu doktoritööga lähemalt

Intervjuu

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Petkutė "The Instrumentalisation of Academic Lifeworlds, Knowledge, and Education: Lithuanian Academics’ Responses to the European Higher Education Policy of Curriculum Restructuring" (11.04.2022)

Tutvu doktoritööga lähemalt 

Intervjuu

 

 

 

 

 

 

Kristel Kotkas " Õpetamise ja õppimise tähendus Eesti õenduspraktikas peale õppekavareformi" (12.09.2022)

 

Tutvu doktoritööga 

Intervjuu