pilt

Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana

Haridusteaduste instituut

-

Koolituse kood HRC0481/1

Registreerimise tähtaeg

Maht 20 ak/h (16 tundi auditoorne töö, 4 tundi iseseisev töö)

Koolituse hind Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus

Koolitajad Tanja Dibou Terje Jürivete Aira Lepik Tuuli Mekk

Koolitusjuht

Koolitus annab ülevaate õpetaja rollist õppijate karjäärikujundamise kompetentside arengu toetamisel ning teadmised ja oskused karjääriõpetuse läbiviimiseks ja karjääriõppe lõimimiseks üld- ja erialaainetega haridusasutustes.

 

Kellele?

Kursus on suunatud kõigile õpetajatele, kes soovivad toetada õppijaid karjääri kujundamise kompetentside kujundamisel ning arendada teadmisi ja oskusi karjääriõpetuse läbiviimiseks ja karjääriõppe lõimimiseks üld- ja erialaainetega haridusasutustes.

Kuidas?

Koolitus toimub 17. mail Tallinna Ülikoolis, 20. mail Zoomi keskkonnas ja 27. mail taas Tallinna Ülikoolis.

Teemad

Karjääri kujundamise pädevused. Karjääriõpetaja roll noorte karjääri kujundamise pädevuste arengu toetamisel. Noorte vajadused karjääri kujundamise teekonnal ja ootused karjäärile. Kogemuslood ja head praktikad karjääri pädevuse kujundamisest karjääriõppe lõimimisest. Infopädevus digipädevuse ja karjäärikujundamise pädevuse kontekstis. Infovajadusest info hindamiseni: karjääriinfo otsingu protsess.

Õpiväljundid

 Koolitusel osalenud õpetaja:

  • mõistab õpetaja rolli õppija karjääri kujundamise pädevuste arendamisel;
  • on valmis süsteemaatliset ja eesmärgistatult toetama õppijate karjääri pädevuste arengut, kasutades karjäriõpetamise asjakohaseid meetodeid ja praktikaid;
  • oskab õppija vajadustest lähtuvalt juhendada neid kasutama asjakohast informatsiooni oma haridustee ning tööelu kavandamisel.

 

Küsi lisa  Ole kursis haridusinnharidusuuenduse uudistega