• Aina Alunurm, lapsest lähtuva kasvatuse edendaja, Johannes Käisi pedagoogilise pärandi edasikandja
 • Ene Hiiepuu, emakeeleõpetuse edendaja
 • Aigi Kapten, õuesõppe edendaja
 • Anne Kruuse, muusikaõpetuse edendaja
 • Ülo Kurig, kehalise kasvatuse õpetuse edendaja
 • Kaia Köster, õpetajate täienduskoolitaja
 • Kristi Laidvee, kehalise kasvatuse õpetuse edendaja
 • Anne Lind, saksa keele õppe edendaja
 • Stella Müsler, muusikaõpetuse edendaja
 • Marika Nõmmiste, keeleõppe edendaja
 • Agu Ojasoo, matemaatikaõpetuse edendaja
 • Mare Paist, kehalise kasvatuse õpetuse edendaja
 • Mare Torm, eelkoolipedagoogika uurija
 • Tõnu Piibur, koolielu edendaja
 • Tarmo Post, koolielu edendaja