Riikliku haridusstipendiumi saab Helen Arov

Haridus- ja teadusministeerium andis Tallinna Ülikooli kunstide didaktika nooremlektor Helen Arovile riikliku haridusstipendiumi. Stipendiumi toel valmib tegevusuuring ja tugimaterjal kunstiõpetajatele õpilaste üldpädevuste toetamise võimaluste kohta kunstiõppes.

Foto Helen Arovist

Helen Arov on Tallinna Ülikooli kunstide didaktika nooremlektor ja Tallinna Kadrioru Saksa gümnaasiumi kunstiõpetaja. 

Riiklikku haridusstipendiumit antakse välja 2018. aastast ja käesoleval aastal anti see neljale õpetajale. Stipendiumile saavad kandideerida üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid, kel on erialane kvalifikatsioon ja kes on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks eelkõige haridusvaldkonna prioriteedid, varasem töökäik ja valmisolek end arendada ning stipendiumi toel loodava rakendatavus haridussüsteemis laiemalt. 

Oleme Helen Arovi üle väga uhked ja soovime talle Tallinna Ülikooli poolt palju õnne!