Vaata struktuurijoonist

Tallinna Ülikooli struktuuri kuuluvad akadeemilised üksused koos nende koosseisus olevate allüksustega, tugiüksused ja asutus.

Akadeemilised üksused on instituudid ja kolledž.

Instituut on akadeemiline üksus, mis viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täienduskoolitust ning teadus-, arendus- ja loometegevust vastavalt instituudi akadeemilistele suundadele. Tallinna Ülikoolis on 6 instituuti, mis loodi 2015. aastal akadeemilise struktuuri korrastamise tulemusena ülikooli viie fookusvaldkonna arendamiseks. Iga fookusvaldkonda esindab üks instituut, kuues instituut toetab teisi instituute digitehnoloogiate ja analüütikaga.

Kolledž on regionaalse arengu toetamisele suunatud akadeemiline üksus, mis võib läbi viia õppetööd kõrgharidustaseme esimesel kahel astmel, täienduskoolitust ning teadus-, arendus- ja loometööd. Tallinna Ülikoolil on 1 kolledž Haapsalus.

Akadeemilise üksuse struktuuri võivad kuuluda allüksusena:

1) teaduskeskus, mis on suunatud teadus- ja arendustegevusele ning koondab üksuse uurimisrühmi;
2) arenduskeskus, mis on loodud akadeemiliste üksuste põhitegevust toetavate tegevuste elluviimiseks nii ülikoolisiseselt kui ka teenuse pakkumiseks väljapoole.

Tallinna Ülikooli akadeemilistes üksustes tegutseb 6 teaduskeskust ja 3 arenduskeskust.

Tugiüksus toetab õppe-, teadus-, arendus- ja loometegevuse läbiviimist ja/või tagab ülikooli toimimiseks vajalikud kesksed tugiteenused või muude ülikooli eesmärkide täitmise. Tallinna Ülikoolis on 18 tugiüksust.

Asutus on avalikkusele suunatud iseseisvaid ülesandeid täitev üksus. Tallinna Ülikooli asutus on Akadeemiline Raamatukogu.