Kohvriga naine

Jälgi Õpirändekeskuse Facebooki!

TLÜ Õpirändekeskuse Facebooki lehel jagame infot stipendiumite, suvekoolide ning muude välismaale õppima mineku võimaluste kohta. Lehe leiab aadressilt: https://www.facebook.com/TLUORK/

Stipendiumifondid ja riikide stipendiumid

Paberkandjal infomaterjalid (brošüürid, voldikud jne) on leitavad ka ruumi T-215 kõrval olevalt stendilt.