Soovides saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, oleme võtnud eesmärgiks saada targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Tark eluviis tähendab eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka kodaniku paremaks toimetulekuks. 

Aitame ülikooli oskusteavet ja kogemusi rakendada uute toodete ja teenuste kujundamiseks koostöös ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektoriga.

Meie tugevus on võime siduda sotsiaal- ja humanitaarteadused tehnoloogia ja innovatsiooniga. Oma partneritele saame pakkuda nii teaduslike uuringute tulemusi kui rakenduslikke sihtuuringuid; koolitusi ja nõustamist; võimalust kasutada tipptasemel laboreid ja aparatuuri; rakendada meie tudengeid ja teadlasi.