2024

Indrek Ibrus pälvis preemia sotsiaalteaduste alal tehtud tööde tsükli „Meediainnovatsiooni, digikultuuri ning kultuuriandmete uuringud“ eest. 


2022:

Karsten Brüggemann pälvis tunnustuse humanitaarteaduste alal teadustööde eest, mis analüüsivad Vene impeeriumi (ja NSVL) toimetulekut etnilise ja kultuurilise mitmekesisusega ning Baltimaade ajalugu. 


2021:

Merike Sisask pälvis preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid“ eest.

Epp Annus pälvis humanitaarteaduste alal tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud“ eest.


2020:

Tobias Ley, Mart Laanpere, Kairit Tammets, Terje Väljataga, Katrin Poom-Valickis, Luis Pablo Prieto Santos, Maria Jesús Rodriguez-Triana ja Paul Seitlinger pälvisid teaduspreemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel“ eest;

Marika Mägi pälvis teaduspreemia humanitaarteaduste alal monograafia „In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea“ eest.


2019:

Allan Puur pälvis teaduspreemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Eesti rahvastikuareng maakeskses ja võrdlevas vaates“ eest.

Rein Raud pälvis teaduspreemia humanitaarteaduste alal teadustöö „Kultuuriloolised uurimused“ eest.


2015:

Krista Kodres pälvis teaduspreemia monograafia "Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal" eest.


2014:

Ellu Saar pälvis teaduspreemia uurimuste tsükli "Hariduslik stratifikatsioon ja elukestev õpe" eest.