Tallinna Ülikooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saab tutvuda elektrooniliste dokumentidega, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

Dokumendiregister 

Kuidas Tallinna Ülikooli dokumendiregistrit kasutada?

Dokumendiregistrist dokumentide otsimiseks vajutage vasakul asuvas dokumendipuus otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb vorm otsingukriteeriumide määramiseks. Pärast otsingukriteeriumide ja otsingusõnade sisestamist vajutage klahvile "Otsi".

Kriteeriumeid määratlemata avaneb klahvile "Otsi" vajutades nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Klahvile "Otsi" vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega.

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumenti saab otsida ka ületekstiotsinguga, sisestades lehe ülaserva otsingu väljale otsitava märksõna. Ületekstiotsing otsib dokumendiregistri avalikust vaatest, mitte dokumentide sisust. 

Teabenõue 

Kui otsitud dokumenti registris ei leidu, esitage teabenõue.

Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ülikoolil juba olemas. Teabenõudele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Kui küsite meilt hinnangut, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sellisel juhul on vastamise tähtaeg pikem.