Tallinna Ülikooli kvaliteedikindlustamise peamised organisatsioonilised mehhanismid põhinevad Demingi pideva parendamise mudelil, mis on seotud ülikooli olulisemate protsessidega ning väljenduvad neid reguleerivates kordades. Ülikooli põhiprotsessid on õppimine ja õpetamine, teadus-, arendus- ja loometöö ning strateegiline juhtimine. Vastutus nende protsesside kvaliteedi kindlustamise eest on kirjeldatud ülikooli regulatsioonides. Oma tegevuse järjepideva täiustamise kaudu tagab ülikool vastutustundliku avalike ressursside kasutamise ning kvaliteedikultuuri arengu, mis tervikuna toetab organisatsiooni arengut.

Tallinna Ülikooli kvaliteediraamistik