Tallinna Ülikool igal aastal tunnustab elukestva õppe valdkonna edukamaid töötajaid, meeskondi ja üksusi avatud tasemeõppe, täienduskoolituse, eelõppe ja e-õppe alaste tegevuste arendamise, elluviimise ja jätkusuutlikkuse tagamise eest. Aastas õpib ja täiendab end Tallinna Ülikooli täienduskoolitustel ja avatud õppes ligikaudu 15 000 inimest.

Aasta Koolitaja

Nimetusega Tallinna Ülikooli Aasta Koolitaja tunnustatakse õppejõudu-koolitajat õppijate ja koostööpartnerite positiivse tagasiside pälvinud, professionaalse ja/või mahuka koolitustegevuse läbiviimise eest.  

Aasta Koolitajad 2020

MEIDI SIRK
U
uenduslike õppekavade loomise ja eestvedamise eest kutseõpetajatele ja riigikaitseõpetajatele haridusteaduste instituudis.

MARIKA RATNIK
K
unstiteraapia valdkonna täiendusõppekavade arendamise eest loodus- ja terviseteaduste instituudis.

GINA METSSALU
T
oote ja teenuse arenduse alaste täiendusõppekavade arendamise eest Haapsalu Kolledžis.

KAI PATA
U
uenduslike täiendusõppekavade arendamise eest digitehnoloogiate instituudis.

Aasta Koolitajad 2019

JANIKA LEOSTE
Nooremteadur Janika Leoste panuse eest uute täienduskoolituste käivitamisel Haridusteaduste instituudis.

KRISTO KRUMM
Lektor Kristo Krumm panuse eest programmi Aasta Ülikoolis elluviimisel.

KRISTIN VELTRI
Koolitaja Kristin Veltri koostöö eest elukestva õppe valdkonnas Haapsalu Kolledžis.

Aasta Koolitajad 2018

GRETE ARRO
Haridusteaduste instituudi teadur Grete Arro on õppimise ja arenguteemaliste koolituste magnet. Ta räägib haaravalt strateegiatest, mis mõjutavad õppimist ja sellest, kuidas tõhusalt motiveerida. Grete on läbi viinud mitmeid koolitusi õppimise ja arengu, õpimotivatsiooni, õppimissstrateegiate, õppima õppimise ja eneseregulatsiooni teemadel.

MARI MÄGI
Tantsu- ja liikumisteraapia õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja rahvusvaheline õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik Mari Mägi on pühendunud tantsu- ja liikumisteraapia täiendus- ja tasemeõppe väljaarendamisele. Mari on innustav eriala propageerija, tuntud ja tunnustatud ka välisriikides ja Euroopa Tantsuteraapia Assotsiatsioonis ning tema kaasabil on kujunenud Eestis tugev, kokkuhoidev ja arenev tantsu- ja liikumisteraapia koolkond.

AIRI AAVIK
Airi Aavik on Haapsalu Kolledžis läbinud tegevõpetajate 2-aastase haridustehnoloogia ümberõppe kursuse ja tegeleb nüüd kolledžis haridustehnoloogia-alaseid koolitustega. Tema koolitused on alati nõutud ja populaarsed.

Aasta Koolitajad 2017

REILI ARGUS
Teinud 2017.a. 24 koolitust avaliku- ja erasektori organisatsioonides. Tänu Reili Argusele on paranenud organisatsioonide eesti keele kirjalik eneseväljendus.

TIIU KALJAS
Alati oodatud DTI õppejõud-koolitaja, kes panustab õppekavade koostamisse ja arendamisse erinevates üksustes, nõustab ja toetab õppijaid.

LII LILLEOJA
Hinnatud õppejõud-koolitaja eripedagoogika valdkonnas. Oskab selgitada kõikidele inimestele arusaadavas keeles käitumisraskuste olemust, aitab hea nõuga õpetajat ja vanemat käitumisraskusega lapse toetamisel.

Aasta Koolitajad 2016

PILLE MURRIK
Rakvere kolledži eelkoolipedagoogika lektor ja koolitaja
Nii üliõpilased kui ka koolitustel osalejad kiidavad Pille Murriku suurt kogemust ja oskust põimida teooria eluliste näidete ja ülesannetega. Rakvere kolledži töötajad tunnustavad Pillet kui abivalmis, koostööaldist ja alati kaasamõtlevat kolleegi. 

SNEZANA STOLJAROVA
Koolitaja spordipsühholoogia suunal, Loodus- ja terviseteaduste instituut
Snezana on saanud koolitajana väga positiivset vastukaja just selge esinemisega ning oskusega teoreetilised lähenemised näidete varal muuta arusaadavalt praktilisteks. 

Aasta Koolitajad 2015

KATRIN AAVA
Humanitaarteaduste instituudi kommunikatsiooni lektor
Õppijad iseloomustavad teda kui  suurepärast organisaatorit, juhti ja eestvedajat. Ta on avatud, julge katsetaja ja loov oma lähenemistes ning toetab oma tegevusega õpitu rakendumist. Katrin on hea seisnud selle eest, et õppimine ja arengud sünniks koostöös, avatud dialoogis ning tegelikest vajadusest lähtuvalt.

PIRET LEHISTE
TLÜ Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia lektor

Aasta Koolitajad 2014

GERTRUD KASEMAA
Kasvatusteaduste Instituudi doktorant, õppejõudude koolitaja
Õppijad iseloomustavad teda energilise, rõõmsameelse ja professionaalse koolitajana, kes valdab teemat, metoodikaid, saavutab hea kontakti auditooriumiga, jagab palju praktilisi näpunäiteid ning viiteid ja võimalusi ise õppimiseks ning kelle käe all õppimine on põnev.

KRISTI PEDAK
Terviseteaduste ja Spordi Instituudi erikehakultuuri lektor
Entusiastlik ning pühendunud koolitaja, kes ei ole pelgalt teoreetik, vaid omab ka pikaaegset töökogemust füsioterapeudina. Koolitustel osalejad hindavad eriti kõrgelt tema praktilisi õpetusi, kuidas teaduslikku füsioterapeutilist lähenemist kasutada oma igapäevases töös laste, noorte ning täiskasvanutega.

Aasta Koolitajad 2013

KATRIN KARU
Kasvatusteaduste Instituudi andragoogika osakonna lektor

Aasta Koolitajad 2012

SIRJE REKKOR
Kasvatusteaduste Instituudi kutsepedagoogika osakonna lektor
Õppijate väga hea tagasiside pälvinud ja professionaalse koolitustegevuse ning arendustöö eest õppekavade "Kutsepedagoogika", "Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus", "Kutseõppeasutuse õppekavanõustajate koolitus" ja "Kutseõpetaja kohanemisaasta esmane kutsepedagoogiline koolitus" raames.

MARE TEREPING
Haapsalu Kolledži koolipedagoogika lektor
Õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest koolituste "Koolitaja sotsiaalsed- ja ametioskused", "Kursus õppimisest ja õpetamisest - täienduskoolitus õpetajaabidele" ja noorte õpetajate tugiprogrammi raames.

Aasta Koolitaja 2011

VERONIKA ROGALEVITŠ
E-õppe keskuse haridustehnoloog, Infoteaduste Instituudi lektor
Õppijate ja koostööpartnerite väga kõrge tagasiside pälvinud, suuremahulise ja professionaalse koolitustegevuse eest e-õppe valdkonnas Tallinna Ülikoolis, Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumis, Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis ja arengukoostööalaste projektide raames Gruusia Ülikoolides.

Aasta Koolitajad 2010

REILI ARGUS
Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi direktor, dotsent
Tallinna Ülikooli täienduskoolitustel osalenud õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

ARNO BALTIN
Psühholoogia Instituudi assistent
Tallinna Ülikooli täienduskoolitustel osalenud õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

MARIN GROSS
Andragoogika osakonna lektor
Tallinna Ülikooli ja teiste Eesti kõrgkoolide õppejõudude positiivse tagasiside pälvinud, suuremahulise, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

Aasta Koolitaja 2009

LARISSA JÕGI
Andragoogika osakonna juhataja, dotsent
Tallinna Ülikooli ja teiste Eesti kõrgkoolide õppejõudude positiivse tagasiside pälvinud, suuremahulise, professionaalse ja missioonitundelise koolitustegevuse eest.  

Aasta Koolitaja 2008 

ANASTASSIA ZABRODSKAJA
Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi doktorant
Õppijate positiivse tagasiside pälvinud ja professionaalse koolitustegevuse läbiviimise eest.  

Aasta Koolitaja 2007

KRISTJAN PORT
Terviseteaduste ja Spordi Teaduskonna dekaan, dotsent
Õppijate ja koostööpartnerite väga positiivse tagasiside pälvinud töövõimekuse ja tervise alaste koolituste läbiviimise eest.  

Aasta Koolitaja 2006  

HÄRMO SAARM
Kultuuri- ja kommunikatsioonikeskuse koolitaja
Õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalne ja mahukas koolitustegevus "Kommunikatiivsete kompetentside arenguprogrammi" moodulite "Avalik esinemine, kõne ja hääle treening" ja "Suhtlemine meediaga, meediatreening" läbiviimisel.  

Aasta Koolitaja 2005

KATRIN AAVA
Filoloogiateaduskonna lektor
Õppijate positiivse tagasiside pälvinud, professionaalne ja mahukas koolitustegevus suhtlemis- ja kommunikatsioonialaste koolituste läbiviimisel.

Aasta Koolitusjuht

 

Nimetusega Tallinna Ülikooli Aasta Koolitusjuht tunnustatakse Tallinna Ülikooli elukestva õppe valdkonna töötajat väljapaistvate tulemuste eest koolitusvaldkonna arendamisel, koolitus-arendusprojektide läbiviimisel ja/või koolitusmahu suurendamisel.

Aasta Koolitusjuht 2020

TIINA ALASOO
K
oostöö ja silmapaistvate arenduste eest elukestva õppe valdkonnas Haapsalu Kolledžis.

Aasta Koolitusjuht 2019

PIRJE JÜRGENS
Digitehnoloogiate instituudi koostöö- ja koolitusjuht
Koostöö ja panuse eest elukestva õppe valdkonnas
Koostöö eest uute õppekavade arendamisel ja panuse eest koolitusjuhtide võrgustikus.

Aasta Sisekoolitusjuht 2019

MARIKA MATVEJEVA
Personaliosakonna koolitus- ja mobiilsusspetsialist
Kursuse "Kultuuridevaheline suhtlus" eduka läbiviimise eest

Aasta Koolitusjuht 2018

RIINA STAHL
Haridusteaduste istituudi Õpetajate Akadeemia koolitusjuht Riina Stahl on loonud head kontaktid majasiseste koolitajatega ja majaväliste klientidega. Reageerib kiirelt ja asjatundlikult kõigile huvilistele ja enamikel juhtudel saab ka huvist konkreetne koolitus.

Aasta Koolitusjuht 2017

MARIKA KUTŠKOVA
Ühiskonnateaduste instituudi koolitusjuht
Täiendusõppekavade arendamise ja panuse eest koolitusjuhtide võrgustikus.

LILIAN RÜCKENBERG
Avatud akadeemia ttäiendusõppe projektijuht
Täiendusõppekavade arendamise, eduka lühiloengusarja "Avatud akadeemia", "Partnernädala 2017" loengute ja panuse eest koolitusjuhtide võrgustikus.

Aasta Koolitusjuht 2016

ELINA TAHVEL
Humanitaarteaduste instituudi koolitusjuht
Klientide sõnul on Elina hea suhtleja, lahendustele orienteeritud ja kiire. Tänu tema tublile tööle kasvas TÜHI koolituste maht 30 korda võrdluses 2015. aastaga. 

Aasta Koolitusjuhid 2015

KATRIN SOIDRA-ZUJEV
Loodus- ja terviseteaduste instituudi täiendusõppe koolitusjuht
Katrini panusest hea koolitusjuhina annab märku loengusarjade Treeni teadlikult ja Tervise Liikumise Ülikool jätkusuutlikuna hoidmine. 2013-l alanud sarjas ei ole ükski teema nende aastate jooksul kordunud.  Loengusarjade kõrval on ta välja töötanud kehakultuuriõpetajate, treenerite ja lastevanemate teadlikkuse tõstmiseks mõeldud koolitusi.

KATRIN KUUSIK
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi täienduskoolituse spetsialist
Katrin Kuusikut tunnustatkse BFMi täiendkoolituste arendamise eest ja nende mahu väga jõulisel kasvatamisel.

Aasta Koolitusjuhid 2014

IRINA BIRJUKOVA
Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Asjalik, vastutulelik, abivalmis ja nutikas koolitusjuht, kelle tugevaim külg on koostöö vedamine Eesti venekeelsete haridusasutuste koolitusvaldkondade pikaajalisel arendamisel ja koolitusprojektide läbiviimisel.

ELINA TAHVEL
Avatud Ülikooli koolitusjuht
Töökas ja pühendunud koolitusjuht, kes koordineerib ja turundab suuremahulisi ja edukaid kommunikatsioonivaldkonna täienduskoolitusi, mis on positiivseks mainekujunduseks tervele Tallinna Ülikoolile.

Aasta Koolitusjuhid 2013

BIRGIT KIRSIMÄGI
Suve- ja talvekooli projektijuht

LILIAN RÜCKENBERG
Avatud ülikooli Koolituskeskuse koolitusjuht 

Aasta Koolitusjuhid 2012

KRISTA TIIT
Personali arendus- ja mobiilsuskeskuse koolitusjuht
Professionaalse ja täiskasvanute täiendusõppe põhimõtteid väärtustava töö eest Tallinna Ülikooli õppejõudude arengu toetamisel ja uute kõrgkoolididakika õppekavade arendamisel koostöös akadeemiliste üksustega.

SIRJE IDEON
Täiendõppekeskuse kutseaasta projektijuht
Professionaalse ja täiskasvanute täiendusõppe põhimõtteid väärtustava töö eest kutseaasta tugiprogrammi, mentorkoolituse programmi ja kutseõpetaja kohanemisaasta koolitusprogrammi juhtimisel ja arendamisel.

Aasta Koolitusjuhid 2011

KATRIN SOIDRA - ZUJEV
Terviseteaduste ja Spordi Instituudi koolitusjuht
Väljapaistvate tulemuste eest uute elukestva õppe projektide, Tervise ja Liikumise Ülikool ning harrastusliikujate koolitused edukal käivitamisel, kehalise kasvatuse õpetajate täienduskoolituste õppekavade arendamisel ja läbiviimisel.

KÜLLI RAUK
Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Väljapaistvate tulemuste eest projektitaotluste koostamisel ning täienduskoolituse õppekavade arendamisel ja koolituste läbiviimisel koostöös Kasvatusteaduste Instituudi, Kunstide Instituudi, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi ning Riigiteaduste Instituudiga.  

Aasta Koolitusjuhid 2010

KADRI KOHA
Rakvere Kolledži täienduskoolituse programmijuht
Väljapaistvate tulemuste eest kolledži koolitusvaldkondade arendamisel ja kohalikule kogukonnale lisaväärtust loovate õppimisvõimaluste pakkumisel elukestva õppe eesmärgil.  

AIRE LUTS - VÄHEJAUS
Avatud ülikooli Juhtimis- ja Personaliarenduskeskuse juhataja kt, juhtimise valdkonnajuht
Väljapaistvate tulemuste eest juhtimise ja personaliarenduse koolitusvaldkondade arendamisel ning koolitus-arendusprojektide läbiviimisel koostöös akadeemiliste üksuste ja teiste koostööpartneritega.  

KADI MURR
Balti Filmi- ja Meediakooli BFM Koolitused projektijuht
Väljapaistvate tulemuste eest filmi ja meedia koolitusvaldkonna arendamisel ning Balti Filmi- ja Meediakoolile lisaväärtust loovate õppimisvõimaluste pakkumisel eelõppe valdkonnas.  

Aasta Koolitusjuhid 2009

TRIIN KÜTT
Avatud ülikooli Juhtimis- ja Personaliarenduskeskuse töö- ja ametioskuste valdkonnajuht
Väljapaistvate tulemuste eest ESF meetme 1.3.1 projekti „Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine“ raames kogu Eestit hõlmava kaugtöökeskuste eestvedajate koolitusprogrammi väljatöötamisel ja käivitamisel.  

MONICA SAKK
Avatud ülikooli Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Väljapaistvate tulemuste eest haridustöötajate koolitusvaldkonna arendamisel, koolitusprojektide läbiviimisel ja koolitusmahu kasvatamisel.

Aasta Koolitusjuhid 2008

KALLE VANA
Avatud ülikooli Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Väljapaistvate tulemuste eest haridustöötajate koolitusvaldkonna pikaajalisel arendamisel, koolitusprojektide läbiviimisel ja koolitusmahu kasvatamisel.

REILI PAE
Avatud ülikooli Juhtimis- ja Personaliarenduskeskuse personaliarenduse valdkonnajuht
Väljapaistvate tulemuste eest personaliarenduse koolitusvaldkonna arendamisel, koolitusprojektide läbiviimisel ja koolitusmahu kasvatamisel.  

Aasta Koolitusjuht 2007

ANNELI PEETSO
Avatud ülikooli Täiendõppekeskuse koolitusjuht
Tulemusliku töö eest projekti "Õppeasutuse nõunike koolitus" läbiviimisel.  

Aasta Koolitusjuht 2006

MILVI MIIL
Kehakultuuriteaduskonna koolitusjuht
Tulemuslik, inspireeriv ja pühendunud koolitustegevus kehalise kasvatuse õpetajatele ligi 30 aasta pikkuse staaži vältel.

Aasta Koolituspartner

Koostööpartnerit väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest koolitus-arendusprojektide elluviimisel.

 
Aasta Koolituspartner 2020

MTÜ EESTI PERSONALIJUHTIMISE ÜHING
Täname Kärt Kinnas, Kadri Lääne ja Tanel Triisa koostöö eest elukestva õppe valdkonnas

KOHTLA-JÄRVE LASTEAED "TAREKE"
Täname Ene Kruzman pikaajalise koostöö eest haridusteaduste instituudiga elukestva õppe valdkonnas

Aasta Koolituspartner 2019

EESTI TÖÖTUKASSA
Täname Mariliis Saat koostöö eest humanitaarteaduste instituudiga Eesti Töötukassa töötajate koolitamisel.  

TALLINNA HARIDUSAMET
Täname Marika Pettai koostöö eest haridusteaduste instituudiga arenguprogrammide väljatöötamisel uutele sihtgruppidele sh huvikoolide juhid ja õpetajad.  

Aasta Koolituspartner 2018

MTÜ HOOLING
Täname Ilona Sillak ja Maili Liinev koostöö eest hariduse valdkonna koolituste läbiviimisel.

TELIA EESTI AS
Täname Kristi Kollo koostöö eest kirjaliku kommunikatsiooni koolituste valdkonnas.

EESTI ASENDUSKODU TÖÖTAJATE LIIT
Täname Meelis Kukk koostöö eest "Noortelt noorele" tugiisiku koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Aasta Koolituspartner 2017

HITSA 
Koostöö eest sisekoolitajate arendusprogrammis.

TALLINNA TEENINDUSKOOL
Koostöö eest kursuste korraldamisel Tallinna Ülikoolis õppivatele kutseõpetajatele.

TALLINNA ETTEVÕTLUSAMET
Koostöö eest lühiloengusarjas "Avatud akadeemia"  aastatel 2016-2017.

MAANTEEAMET
Koostöö eest täienduskoolituses "Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel”.

KIILI GÜMNAASIUM
Koostöö eest meedia, ristmeedia ja lühifilmi õppekavade katsetamises ja elluviimises.

Aasta Koolituspartner 2016

TALLINNA INGLISE KOLLEDŽ
 2016. aasta vaieldamatult üks innovatiivsemaid koostööpartnereid, kes on võõrustanud oma koolis erinevatest kursustest osavõtnud õpetajaid. Muutuva õpikäsituse (MÕK-i) rakendamine selles koolis toimub erinevates valdkondades: õppijakeskse keskkonna loomine koolis, lõimitud õpe, individuaalne lähenemine õppe- ja kasvatusprotsessis, k.a hindamissüsteemi rakendamisel, mitmekultuuriliste õppekavade väljatöötamine, andekate õpilaste toetamiseks mõeldud programmi kavandamine.

Aasta Koolituspartner 2015

AS SWEDBANK
Aastatepikkust koostööd Swedbankiga iseloomustatakse sõnadega, kui tulemuslik, väärtust loov ja jätkusuutlik koolituskoostöö.

PEETRI LASTEAED-PÕHIKOOL
Pikaajaline koostööpartner erinevatel juhtimisalastel koolitustel alates aastast 2013. Alates aastast 2013 on Peetri kool panustanud EDUKO programmi raames läbiviidavatesse kursustesse läbi õppekavade arendamise  ja õppetegevuse läbiviimise, inspiratsiooniõppekäikude ettevalmistamise ja läbiviimise kaudu. Eriti tähelepanuväärne on olnud koostöö personali juhtimisega seotud teemade raames.

Aasta Koolituspartnerid 2014

RIIGIKANTSELEI TIPPJUHTIDE KOMPETENTSIKESKUS
Riigikantselei Tippjuhtide Kompetentsikeskus teeb koostööd Tallinna Ülikooli avatud ülikooliga tippjuhtide ja juhtide järelkasvu vajadusi arvestavate koolitusprogrammide kavandamisel ja elluviimisel.

KRISTI MIKIVER
Kristi Mikiver kutsus ellu Rahandusministeeriumi personaliplaneerimise koolituste hanke ning koolitas selle raames 14 päevaga 84 inimest.

EESTI SPORDIMEDITSIINI KLASTER
Eesti Spordimeditsiini klaster osales harrastussportlaste loengusarja “Treeni teadlikult” loengukava väljatöötamisel ja  turundamisel. Edukas loengusarjas osales aasta jooksul 1644 inimest.

Aasta Koolituspartnerid 2013

EESTI INSTITUUT
Eesti Instituut toetab eesti keele kursuste läbiviimist Tallinna Ülikooli suvekooli raames.

Aasta Koolituspartnerid 2012

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE SUURSAATKOND
Jätkusuutliku koostöö ja professionaalse panuse eest reklaami ja imagoloogia eriala üliõpilastele praktikavõimaluste loomisel piraatlusvastaste kampaaniaklippide konkursside raames aastatel 2008 - 2012.

EESTI AUTORIÕIGUSTE KAITSE ORGANISATSIOON
Jätkusuutliku koostöö ja professionaalse panuse eest reklaami ja imagoloogia eriala üliõpilastele praktikavõimaluste loomisel piraatlusvastaste kampaaniaklippide konkursside raames aastatel 2008 - 2012.

ELISA EESTI AS
Professionaalse koostöö eest erinevate mahukate kommunikatsioonivaldkonna koolituste läbiviimisel aastatel 2011 - 2012.

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR
Pikaajalise ja professionaalse koostöö eest mahukate personaliarenduse ning juhtimise valdkondade koolituste läbiviimisel aastatel 2006 - 2012.

EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING
Panuse eest Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli tasemeõppe edendamisel, rahvusvahelise konverentsi  "Televisioon pärast televisiooni" ja Tudengifilmide festivali "Sleepwalkers" läbiviimisel.

EESTI LASTEKIRJANDUSE KESKUS
Pikaajalise koostöö ja panuse eest Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse koolituste kvaliteedi tõstmisel klassi- ja lasteaiaõpetajate õppekäikude läbiviimise raames.

EESTI OLÜMPIAKOMITEE
Pikaajalise koostöö eest kehalise kasvatuse õpetajate koolitusvõimaluste arendamisel ja treenerite koolituste läbiviimisel aastatel 2005 - 2012.

SA ÜLIKOOLIDE KESKUS SAAREMAAL
Pikaajalise ja meeldiva koostöö eest Tallinna Ülikooli õppimisvõimaluste vahendamisel ning projektide ja teavitustegevuse läbiviimisel Saaremaal.

Aasta Koolituspartnerid 2011

EESTI REKLAAMIAGENTUURIDE LIIT
Jätkusuutliku panustamise eest reklaami ja imagoloogiatudengite praktikavõimaluste loomisel, praktikute kaasabil õppetöö mitmekesistamisel ja  simulatsioonimäng The Pitch läbiviimisel.  

EUROOPA KOMISJONI EESTI ESINDUS
Tõhusa ja meeldiva koostöö eest suvekooli "Suhtlemine meediaga" ja teiste kommunikatsioonialaste koolituste läbiviimisel.  

TARGA TÖÖ ÜHING
Pikaajalise koostöö eest projekti „Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine“ raames piirkondlike kaugtöökeskuste arendamisel, uute õppekavade väljatöötamisel ja koolituste läbiviimisel.  

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL
Õppejõudude arengu tähtsustamise ja süsteemse toetamise eest koostöös Tallinna Ülikooliga.  

RIIGIKOGU KANTSELEI
Pikaajalise ja meeldiva koostöö eest erinevate juhtimise, personaliarenduse ja kommunikatsioonialaste koolituste läbiviimisel.  

Aasta Koolituspartnerid 2010  

EV KESKKONNAMINISTEERIUM
Süsteemse, väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas sisekoolitajate koolitamisel.  

EV SOTSIAALMINISTEERIUM
Eduka koostöö eest Sotsiaalministeeriumi kõneisikute kommunikatiivsete oskuste arenguprogrammi raames.  

SISEKAITSEAKADEEMIA
Süsteemse, väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas juhtide ja spetsialistide koolitamisel.  

EESTI KUNSTIAKADEEMIA
Süsteemse, väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas õppejõudude koolitamisel.  

Aasta Koolituspartnerid 2009  

EV KAITSEMINISTEERIUM
Väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas riigikaitseõpetajate koolitamisel.  

TARBIJAKAITSEAMET
Väärtust loova ja jätkusuutliku koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas tarbijahariduse portaali Dolceta.eu arendamisel.  

MAKSU- JA TOLLIAMET
Süsteemse ja suuremahulise koostöö eest ülikooli elukestva õppe valdkonnas Maksu- ja Tolliameti tipp- ja keskastmejuhtide koolitamisel.

Aasta Koolitustegu

Nimetusega Tallinna Ülikooli Aasta Koolitustegu tunnustatakse ülikooli üksust või (projekti-)meeskonda jätkusuutliku, uudse ja/või suuremahulise koolitus-arendustegevuse eduka elluviimise eest. 

Aasta Koolitusteod 2020

Tulevikukooli kooliarendusmetoodika ja selle rakendamine haridusasutuste juhtidele suunatud arenguprogrammides
Täname Eve Eisenschmidt, meeskond: Ott Oja, Jüri Käosaar, Reet Sillavee, Piret Oppi, Berit Silvia Kondratjev, Katrin Rääk, Kätlin Vanari

Õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamist toetava programmi "Meie maailm" käivitamine õpetajatele
Täname Elina Malleus-Kotšegarov, Evelin Õunap, Kristina Treial

Arenguprogrammi “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” väljatöötamine ja rakendamine koostöös partneritega
Täname õppekava juht: Tiina Tambaum, projektijuht: Lilian Rückenberg, meeskond: Katrin Aava, Mart Soonik, Kai Pata, Gina Metssalu, Mart Laanpere, Sirje Virkus, Pirje Meri, Marju Medar, Lauri Leppik, Luule Sakkeus, Liili Abuladze, Mari-Liis Jakobson, Katrina Koppel, Saima Kuu, Katri-Liis Lepik

Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koolituste arendamine
Täname Katrin Sigijane ja Kaia Ljaš täiendusõppekavade kiire kohandamise ja riiklikus koolitustellimuses aktiivse osalemise eest

TLÜ Koolitus arendus- ja turundustugi
Täname TLÜ avatud akadeemia: Katrin Männik, Margot Adamson, Lilian Rückenberg, Marge Kõrvits

Aasta Koolitusteod 2019

KOOLITUSTEGU - kursus "Pedagoogika õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale"
Koordinaator lektor Ene Hiiepuu, koolitusjuht Külli Rauk, koolitajad Katrin Poom-Valickis, Kadi Georg, Triin Ulla, Kati Aus, Kaire Kollom, Teri Talpsep. 

KOOLITUSTEGU - kursus "Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaias"
Projektijuht HTI direktor Tiia Õun, koolitusjuht Külli Rauk, koolitajad Tiia Õun, Reili Argus, Lehte Tuuling, Kerstin Kööp, Maire Tuul, Pille Murrik, Maili Liinev, Ilona Sillak, Ruth Koit, Merge Simmul, Evelyn Neudorf, Natalja Gusjuk, Karin Nurm, Liis Themas, Kaire Kollom, Janika Leoste.

KOOLITUSTEGU - loengusari "Treeni teadlikult" koostöös loodus- ja terviseteaduste instituudi ja programmiga Tallinn Liigub
Koolitusjuht Katrin Soidra-Zujev.

KOOLITUSTEGU - BFM-i Laste Filmikool
Koolitusjuht Katrin Sigijane, juhendajad Eva Ligi Aydogmus, Sigrid Salutee, Rauno Polman.

KOOLITUSTEGU - programmi "Edu ja Tegu" raames ettevõtlusõppe arendamine ja eelinkubatsiooni elluviimine
Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Lilian Rückenberg

Aasta Koolitusteod 2018

KOOLITUSTEGU - Täienduskursus "Klassiõpetaja I kooliastmes" 
See on koolitus, kus ilma erialase ettevalmistuseta esimese astme õpetajad saavad klassiõpetajale vajalikud didaktilised teadmised. Koolitus on mahukas, intensiivne ja sellega on seotud väga suur hulk õppejõudude. Loodud koolitus täidab haridusasutuste poolt ammu nõutud tühimiku.

KOOLITUSTEGU - Üld- ja kutseharidusasutuste õppejuhtidele suunatud arenguprogramm "Juhtimine õppimist toetavas koolis" 
Arenguprogramm kattis nii mitmekülgseid teemasid (nt õppimine ja areng, õppekava, hindamine, eestvedamine ja muutuste juhtimine) kui ka mitmekülgseid õppemeetodeid (õppereis, juhtumianalüüs, töövarjutamine, iseseisvad tööd jm). 

Aasta Koolitusteod 2017

SÜVAPROGRAMMID MEEDIAST, RISTMEEDIAST JA LÜHIFILMIST GÜMNAASIUMIDELE
Juhendajad Neveli Niit, Siiri Häidmä ja Jaan Kalmus. Koolitusjuht Katrin Kuusik.
Esmakordselt süvaprogrammide käivitamine meediast, ristmeediast ja lühifilmist gümnaasiumidele.

LÕIMINGU VÕIMALUSI KOOLIS
Juhtivkoolitaja Katrin Poom-Valickis. Koolitusjuht Külli Rauk.
Uudne lähenemine täiendusõppekavade väljatöötamisel haridusuuenduste valdkonnas.

PÕHIKOOLI MATEMAATIKAÕPETAJA ja MATEMAATIKA ÕPETAMINE PÕHIKOOLIS  aastatel 2015-2017
Matemaatika didaktika dotsent Madis Lepik.

EELKOOLIPEDAGOOGIKA
Juhtivkoolitaja Tiia Õun. Koolitusjuht Riina Stahl.
Annab vajalikud baasteadmised ilma erialase hariduseta lasteaias töötavatele õpetajatele ja õpetaja assistendile.

ÕPETAMINE KÕRGKOOLIS - OSKUSED, STRATEEGIAD JA VÕIMALUSED
Juhtivkoolitaja Halliki Põlda. Koolitusjuht Ann Leppiman.
Oluline valdkond ülikooli õppejõudude professionaalse arengu toetamisel.

GÜMNAASIUMI LOODUSTEADUSLIKU AINE LISAERIALA ÕPETAJA
Projektijuht Katrin Laas
Gümnaasiumis töötavate põhikooli füüsika, keemia, geograafia või bioloogia õpetaja kvalifikatsiooniga õpetajate erialase pädevuse tõstmine.

AVATUD AKADEEMIA RAHVUSVAHELISTE EKSAMITE KESKUSE TÄIENDUSKOOLITUSTE KÄIVITAMINE
Juht Sirle Kivihall

Aasta Koolitusteod 2016

SAMSUNG DIGI PASS
Projektijuht Jaanika Hirv, Digitehnoloogiate instituut
Samsung Digi Passi eesmärk oli arendada kutseõppurite digitaalseid oskusi ja sotsiaalseid pädevusi, mida on tänapäeval vaja igal töökohal.
Samsung Digi Pass on pälvinud ka Euroopas positiivset tähelepanu - Euroopa Komisjon valis selle 250 kandidaadist nelja parema programmi hulka, mis esitati Euroopa esimesele digioskuste auhinnale töötajate digioskuste kategoorias.

LOODUSE AKADEEMIA
Projektijuht Liisa Puusepp, Loodus- ja terviseteaduste instituut
Looduse Akadeemia eesmärk on läbi loominguliste tegevuste laiendada laste silmaringi, arendada loodustunnetust, näidata seoseid loodusprotsesside ja igapäeva tegevuste vahel. Looduse akadeemia sihtgrupiks on  8-12-aastased lapsed.

Aasta Koolitusteod 2015

PROJEKT "TERVISE ILMAJAAM - KOOLITUSED KOGUKONDADELE"

Projekti eestvedaja Ühiskonnateaduste instituut

Marju Medar, projektijuht

Projekti  töö  käigus  arenes  Tallinna  Ülikooli  üksuste ja  suundade  (ökoloogid,  kommunikatsiooniteadlased, tervisedendajad,  sotsiaaltöötajad,  vaimse  tervise eksperdid jt), kõrgkoolide akadeemiliste töötajate koostöö (TLU, NTNU Norras, ELTE Ungaris), millelt on lihtsam uute koostöiste projektide ja tegevustega õppe- ja teadusarendustegevuse valdkonnas edasi minna.

KOOLIJUHTIDE PROGRAMM "EDUCATION4FUTURE"
Klemen Slabina, projektijuht

Aasta Koolitusteod 2014

KOOLITUSKINO
Ann Leppiman ja Toomas Sääs, projektijuhid
Tallinna Ülikooli avatud ülikooli ning Balti Filmi- ja Meediakooli algatatud uue õppimisformaadi on koolituskliendid väga hästi vastu võtnud.

DOKTORIÕPPE EELKOOL
Sotsiaaltöö Instituut
Karmen Toros, projektijuht
Sotsiaaltöö Instituudi doktoriõppe eelkool kestab ühe semestri ning on abiks tulevastele doktorantidele, et selgusele jõuda isiklike huvides ning doktoriõppe sisu vastavuses. See uuenduslik täienduskoolitusprojekt aitab vähendada õpingute katkestamise riski, tugevdada koostööd juhendajaga, suurendada õppija teadlikkust doktoritöö teemaseadest ning doktoriõppe läbimist nominaalse õppeajaga.

Aasta Koolitusteod 2013

AASTA ÜLIKOOLIS
Aasta ülikoolis on tõsiseltvõetav alternatiiv koolitusturul pakutavale täienduskoolitusele ning võimaldab õppida paindliku koormusega. Programmis on oodatud osalema õppijad igas vanuses. 2013. aasta sügisel alustas aastast programmi ligi 70 õppijat.

Aasta Koolitusteod 2012

ÕPILASAKADEEMIA
Avatud ülikooli koolituskeskus
Berit Oll, projektijuht
Projekti professionaalne juhtimine, arendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilastele suunatud enesetäiendamise võimaluste loomisel.

TERVISE JA LIIKUMISE ÜLIKOOL
Terviseteaduste ja Spordi Instituut
Katrin Soidra-Zujev, projektijuht
Vanemaealiste õppijate seas suure populaarsuse võitnud projekti edukas teostamine koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga projekti Tallinn liigub raames.

ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT GRUUSIAGA
Maarika Miil, projektijuht
Tallinna Ülikooli rahvusvahelistumist toetav arendustegevus Tbilisi ja Batumi ülikoolides e-õppe, õppejõukoolituse ning õppekavade ja õpihaldussüsteemide arendustegevuse raames.

Aasta Koolitusteod 2011

ÜLDHARIDUSKOOLIDE EUROOPA LIIDU ALASE VALIKAINE JA ÕPPEMATERJALIDE VÄLJATÖÖTAMINE NING PEDAGOOGIDE TÄIENDUSKOOLITUS
Riigiteaduste Instituut
Tervikliku kontseptsiooni ja ainekava koostamine Euroopa Liidu teema õpetamiseks gümnaasiumis. Õpetajate ja tugiisikute koolitamine ning õppekäikude korraldamine Brüsselisse koostöös Riigikantselei ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

HARIDUSELU EDENDAMINE LÄÄNEMAAL
Haapsalu Kolledž
Põhikooli riikliku õppekava rakendamist toetavate õppematerjalide koostamine koostöös Läänemaa klassiõpetajatega, õpilaste ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks projektikonkursi "Olen ettevõtlik 2011" korraldamine ja "Koolirahva ideelaat 2011" läbiviimine.  

EUROOPA JAAPANI - UURINGUTE ASSOTSIATSIOONI XIII RAHVUSVAHELINE KONGRESS
Konverentsikeskus
õrgetasemelise ja mastaapse Euroopa Jaapani-Uuringute Assotsiatsiooni XIII rahvusvahelise kongressi korraldamine koostöös professor Rein Rauaga.  

Aasta Koolitusteod 2010  

TALLINN SUMMER SCHOOL, TALLINN WINTER SCHOOL
Väliskommunikatsiooni talitus
Rahvusvaheliselt tunnustatud ja paljude riikide õppijate seas suure populaarsuse võitnud suveülikooli ja talveülikooli kõrgetasemeline korraldamine ning jätkusuutlikkuse tagamine.  

HARIDUSTÖÖTAJATE TÄIENDUSKOOLITUS
Avatud ülikooli Täiendõppekeskus
2010. aasta hariduspoliitilise prioriteedina põhikooli ja gümnaasiumi uute riiklike õppekavade rakendamist toetavate täienduskoolituse õppekavade arendamine ja kõrgetasemeline läbiviimine koostöös ülikooli akadeemiliste üksuste, EV Haridus- ja Teadusministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja teiste koostööpartneritega.  

STUDIA GENERALIA
Avatud ülikooli büroo
Kaie Lepik, projektjuht
Teaduse populariseerimise eesmärgil Eesti avalikkusele suunatud Tallinna Ülikooli õppejõudude ja teadlaste ning välisülikoolide külalisõppejõudude avalike loengute kõrgetasemeline korraldamine ja projekti jätkusuutlikkuse tagamine.  

Aasta Koolitusteod 2009

TREENERITE TÄIENDUSKOOLITUS
Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituut Põhjamaade ja Balti riikide poolt tunnustatud treenerite täienduskoolituse kõrgetasemeline ja suuremahuline elluviimine ning koolitusvaldkonna juhtiva positsiooni saavutamine Eestis.

HARIDUSTÖÖTAJATE TÄIENDUSKOOLITUS
Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli Täiendõppekeskus Haridustöötajate täienduskoolituse kõrgetasemeline ja suuremahuline elluviimine ning koolitusvaldkonna juhtiva positsiooni säilitamine Eestis.   Aasta Koolitustegu 2008   36s EUCEN'I (European University Continuing Education Network)

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS "University Lifelong Learning: Synergy between partners"
Avatud ülikooli büroo
Professionaalne korraldus suuremahulise rahvusvahelise konverentsi läbiviimisel.  

INTEGRATSIOONI  ALASED KOOLITUSPROJEKTID 2000-2008
Irina Birjukova, Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskuse koolitusjuht
Jätkusuutliku ja pühendunud tegevus integratsioonialaste koolituste läbiviimisel.  

Aasta Koolitustegu 2007  

KOOLIJUHI PROFESSIONAALSE ARENGU TOETAMINE (Tuleviku kool)
Ruth Raudsep, Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskuse programmijuht
Kogu Eestit hõlmava projekti edukas rakendamine Euroopa Sotsiaalfondi programmi raames.  

Aasta Koolitusteod 2006  

ÕPIPOISTE JUHENDAJATE / MENTORITE KOOLITUS
Virve Kinkar, Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskuse koolitusjuht
Koostööprojekti edukas elluviimine koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.  

TALLINN SUMMER SCHOOL
Edith Sepp, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste suhete osakonna rahvusvaheliste suvekoolide projektijuht
Suvekoolide projekti edukas elluviimine.  

TERVISE DISAINI KESKUS
Uudne, tulemuslik ja ootusi ületav koolitustegevuse elluviimine.  

Aasta Koolitusteod 2005  

KOMMUNIKATIIVSETE KOMPETENTSIDE ARENGUPROGRAMM
Elina Tahvel, Tallinna Ülikooli Kultuuri- ja kunstikeskus  

SUVEAKADEEMIA
Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli Täiendõppekeskus

Aasta Sisekoolitaja

Nimetusega Tallinna Ülikooli Aasta Sisekoolitaja tunnustatakse Tallinna Ülikooli töötajat, kelle töö tulemusena on koolitatud oluline arv Tallinna Ülikooli töötajaid, kelle panus on aidanud kaasa oluliselt tõsta töötajate pädevusi.

Aasta Sisekoolitaja 2019

KALLE KIVI
Koostöö ja panuse eest sisekoolituste läbiviimisel.

Aasta Sisekoolitaja 2018

INGRID HINOJOSA
Kolleegide poolt kõrgelt hinnatud Ingrid Hinojosa töötab õppeosakonnas väliskülalisüliõpilaste koordinaatorina.  Sisekoolitajana  õpetab ta inglise keelt ja on palju positiivset tagasisidet saanud.

Aasta Sisekoolitaja 2017

DAVID PETER EDWARDS
Osalejate sõnul on tema tundide ülesehitus ja asjatundlikud kommentaarid grammatika osas hindamatud, süsteemsed ja põhjalikud.

Aasta Sisekoolitaja 2016

KALLE KIVI
Digitehnoloogiate instituudi informaatika õpetaja
Koolitustel jagatud näpunäidete ning õpitud tehnikate abil on paljud ülikooli töötajad oma igapäevases töös hoidnud kokku väärtuslikku aega.

Aasta Sisekoolitaja 2015

SIRLE KIVIHALL
Avatud akadeemia, Rahvusvaheliste eksamite keskuse juht ja lektor
Sirle koolitused on saanud koolitustel osalejatelt vaid ülivõrdes tagasisidet. Õppijad on Sirlet iseloomustanud kui imelist õpetajat, kes arvestab ja märkab igat õppijat ning kes oskab luua usaldusliku, toetava ja lausa teraapilise õpikeskkonna, jäädes samas piisavalt nõudlikuks. Sirle on õppejõuna avara silmaringiga ja alati positiivne, mis on oluline osalejate õpimotivatsiooni toetamisel intensiivses keeleõppeprotsessis.

VERONIKA ROGALEVITŠ
E-õppe keskus, haridustehnoloog
Tema tegevuse tulemuslikkust iseloomustab asjaolu, et ta on alati vastutulelik, rõõmsameelne ja abivalmis inimene. Ta aitab leida vastused  e-valdkonna küsimustele (Moodle, Google Drive, eDidaktikum) ja toetab kasutamisel tekkivate probleemide lahendamisel. Oluline panus töötajate e-pädevuste tõstmisel: e-õppe kursuste ja infopäevade korraldamine, individuaalsed konsultatsioonid.

Aasta Sisekoolitaja 2014
ANDRUS RINDE
Informaatika instituudi lektor
Andrus on Tallinna Ülikoolis läbi viinud erinevaid arvutikoolitusi, mis on osalejatelt saanud väga positiivse tagasiside. Tema koolitusi hinnatakse väga praktilisteks ja kasulikeks ning koolitajana on Andrus Rinde täpne, põhjalik ning abivalmis. Töötajate arvutialaste oskuste arendamisse on koolitaja panustanud vabatahtlikult lisaks oma põhitööle.