Kantselei põhieesmärk on korraldada ülikooli asjaajamist ja dokumendihaldust, andmekaitset, juriidilist nõustamist, arhiivihaldust ning hangete korraldamist ja selleks vajalike tugiteenuste osutamist.

Inimesed

Kantselei
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Katri Lõugas juhataja katri.lougas@tlu.ee +372 640 9244
Kristiina Kiviselg sekretär kristiina.kiviselg@tlu.ee +372 640 9101
Hille Erik dokumendihalduse peaspetsialist hille.erik@tlu.ee +372 640 9121
Reini Johanson dokumendihaldussüsteemi peaspetsialist reini.johanson@tlu.ee +372 640 9115
Ingrit Toomtalu arhivaar ingrit.toomtalu@tlu.ee +372 640 9212
Maarja Reimand tõlkija maarja.reimand@tlu.ee, translate@tlu.ee +372 640 9125
Tiina Mäe assistent tiina.mae@tlu.ee +372 640 9108
Õigus- ja hanketalitus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Grete Raidsalu õigus- ja hanketalituse juhataja grete.raidsalu@tlu.ee
Liana Iila andmekaitsespetsialist liana.iila@tlu.ee +372 640 9102
Kaisa Jaaksaar õppevaldkonna jurist kaisa.jaaksaar@tlu.ee +372 640 9132
Reelika Paart teadusvaldkonna jurist reelika.paart@tlu.ee
Kadri Aua intellektuaalomandi valdkonna jurist kadri.aua@tlu.ee
Heli Vallisaar jurist heli.vallisaar@tlu.ee +372 640 9113
Karin Vahtra jurist karin.vahtra@tlu.ee +372 640 9213
Tom Annikve hankejurist tom.annikve@tlu.ee +372 640 9261
Ken Annikve hankespetsialist ken.annikve@tlu.ee +372 640 9262