Kantselei põhieesmärk on korraldada ülikooli asjaajamist ja dokumendihaldust, andmekaitset, juriidilist nõustamist, arhiivihaldust ning hangete korraldamist ja selleks vajalike tugiteenuste osutamist.

Inimesed

Kantselei
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Katri Pung juhataja katri.pung@tlu.ee +372 640 9244
Kristiina Kiviselg sekretär kristiina.kiviselg@tlu.ee +372 640 9101
Grete Pihlakas andmekaitsespetsialist grete.pihlakas@tlu.ee +372 6409 102
Hille Erik dokumendihalduse peaspetsialist hille.erik@tlu.ee +372 640 9121
Reini Rätsep dokumendihaldussüsteemi peaspetsialist reini.ratsep@tlu.ee +372 6409115
Ingrit Toomtalu arhivaar ingrit.toomtalu@tlu.ee +372 640 9212
Maarja Reimand tõlkija translate@tlu.ee; maarja.reimand@tlu.ee +372 640 9125
Sirje-Mai Pihlak teabekeskuse koordinaator sirje-mai.pihlak@tlu.ee, teabekeskus@tlu.ee +372 640 9108
Tiina Mäe teabekeskuse koordinaator tiina.mae@tlu.ee, teabekeskus@tlu.ee +372 640 9108
Õigus- ja hanketalitus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Heli Vallisaar jurist heli.vallisaar@tlu.ee +372 640 9113
Karin Vahtra jurist karin.vahtra@tlu.ee +372 640 9213
Marika Vilisaar teadusvaldkonna jurist marika.vilisaar@tlu.ee +372 640 9247
Tom Annikve hankejurist tom.annikve@tlu.ee
Ken Annikve hankespetsialist ken.annikve@tlu.ee