Tallinna Ülikooli ametiühing on iseseisev, omaalgatuslik ja vabatahtlik ühendus, mis tegutseb oma liikmete töö- ja teenistusalaste huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamise ja kaitsmise eesmärgil. 

Tallinna Ülikooli ametiühing on Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS liige. Oleme Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu liige ning selle eesistuja. Meie koostööpartneriteks on Tartu Ülikooli Ametiühing, TTÜ Akadeemiline Ametiliit ja Teaduskoda.

Aadress: 
Narva mnt 25, ruum T-303
Tallinn 10120
Telefon: 640 9199

Kontakt: ametiyhing@tlu.ee

Juhatuse esinaine: Triin Roosalu

Vastuvõtt: eelneval kokkuleppel (ametiyhing@tlu.ee)

Raamatupidaja: Helve Siivo
vastuvõtt toimub E 11:30-13:00 või eelneval kokkuleppel (hsiivo@tlu.ee)

AÜ arvelduskonto: Tallinna Ülikooli AÜ, EE892200001120063120

Juhatuse liikmed:

Usaldusisikud

TLÜ AÜ liikmeks astumiseks palun täitke ja digiallkirjastage liikmeks astumise avaldus ja liikmemaksu kinnipidamise avaldus ning saatke need aadressile ametiyhing@tlu.ee

To join the TLU Trade Union, please fill out and digitally sign the membership application and the statement to pay the membership fee. Please send these documents to ametiyhing@tlu.ee