Tallinna Ülikooli ametiühing on iseseisev, omaalgatuslik ja vabatahtlik ühendus, mis tegutseb oma liikmete töö- ja teenistusalaste huvide ning nendest tulenevate õiguste esindamise ja kaitsmise eesmärgil. 

Tallinna Ülikooli ametiühing on Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS liige.

Aadress: 
Narva mnt 25, ruum T-303
Tallinn 10120
Telefon: 640 9199

Kontakt: ametiyhing@tlu.ee

Juhatuse esinaine: Triin Roosalu

Vastuvõtt: eelneval kokkuleppel (ametiyhing@tlu.ee)

Raamatupidaja: Helve Siivo
vastuvõtt toimub E 11:30-13:00 või eelneval kokkuleppel (hsiivo@tlu.ee)

AÜ arvelduskonto: Tallinna Ülikooli AÜ, EE892200001120063120

Juhatuse liikmed:

TLÜ AÜ liikmeks astumiseks palun täitke avaldus ning saatke see aadressile ametiyhing@tlu.ee